Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veilig vliegen met drones

De populariteit van ‘drones’ is sterk gegroeid. Ze zijn steeds vaker te zien in het luchtruim. Vliegen met deze kleine onbemande vliegtuigen of helikopters is leuk en biedt talloze mogelijkheden. Om het vliegen met drones voor iedereen veilig te laten verlopen zijn er wel regels en die gelden voor iedereen. Zelfs met een kleine speelgoed drone ben je ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels.

Reportage waarin Peter Vermeer vertelt over zijn werk als programmamanager voormalig vliegkamp Valkenburg. In geprek met Jacco Wanders (externe maker GIS-systeem) en Justin van Genderen (externe civiel technisch adviseur) over de overdracht van gegevens van Heijmans (ontmanteling) in het GIS-systeem. Een rondleiding op het terrein en in enkele gebouwen die gerenoveerd (moeten) worden. O.a. een ontwerpgebouw voor het programma groene technologieën en high technologie bedrijven. Met Justin van Genderen en Leo Massar praat Peter over voorbereidingen van de herinrichting van het parkeerterrein. Roland van Engelen neemt met Peter een kijkje op het testveld voor drones. En Peter in gesprek met RVB-adviseur Nicolien Lodeweegs over tijdelijke gebiedsexploitatie en lange termijn financiële exploitatie.

Op veilige afstand

Een belangrijke regel is dat je met een drone niet boven groepen mensen of aaneengesloten bebouwing, (spoor)wegen of andere bouwwerken mag vliegen. Dus ook niet boven een leuk evenement. Ook mag je niet hoger dan 120 meter boven de grond. Omdat drones een risico vormen voor andere luchtvaartuigen, zoals blus- en traumahelikopters, moet je je drone direct aan de grond zetten als er een ander luchtvaartuig aankomt. Ook is het verboden om in de buurt van luchthavens zoals Teuge of Deelen, of andere ‘no fly zones’, te komen. Filmen en fotograferen met een drone mag, mits je de privacy van anderen respecteert. Dus niet in tuinen of boven afgesloten (bedrijven-) terreinen. Vraag dan ALTIJD eerst toestemming van de eigenaar.

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij de politie. Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

De voornaamste regels voor veilig vliegen met drones op een rijtje

  • Check of je voldoende verzekerd bent (WA-verzekering) 
  • Controleer je drone voor elke vlucht 
  • Vlieg niet boven mensen, (spoor)wegen, gebouwen en andere bouwwerken 
  • Houd je drone altijd goed in zicht 
  • Vlieg alleen bij daglicht 
  • Houd afstand van en verleen voorrang aan alle andere luchtvaartuigen 
  • Vlieg niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water 
  • Blijf uit de buurt van alle luchthavens (klein en groot) en andere no fly zones (zoals aanvliegroutes Schiphol en militaire laagvliegzones) 
  • Filmen en fotograferen mag, maar respecteer ieders privacy

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heb je een certificaat nodig. Meer informatie daarover en over veilig vliegen met drones is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones.