Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Straatintimidatie

Van opdringerige opmerkingen tot fysieke intimidatie en geweld: ook straatintimidatie heeft aanzienlijke gevolgen voor ons gevoel van veiligheid en welzijn. Het is een gevoelig onderwerp én een complex probleem, dat hoog op de gemeentelijke veiligheidsagenda’s staat. Biedt slimme technologie ook hier een mogelijke oplossing?

In mei 2023 organiseerde ICSS een eerste bijeenkomst over het onderwerp. Gemeenten, overheden en bedrijven spraken over de definitie, slachtoffers, daders en vormen van straatintimidatie, technologische oplossingen en de ethische en privacyaspecten daarvan.

De gesprekken onderstreepten dat technologie geen complete oplossing is, maar zeker kan bijdragen aan de aanpak van straatintimidatie. Zo werd een app gepresenteerd om straatintimidatie laagdrempelig en anoniem te melden. Die meldingen kunnen gemeenten inzicht geven in waar en in welke mate straatintimidatie plaatsvindt.

Dit is een eerste concrete oplossing die ICSS tot nu toe is tegengekomen, die zou kunnen bijdragen aan de aanpak van het probleem. Als vervolgstap onderzoekt ICSS met een aantal gemeenten of er innovatieve oplossingen kunnen worden ontwikkeld om de aanpak van straatintimidatie te ondersteunen.

Heb je interesse in of expertise over dit onderwerp? Neem contact op met een van de leden van het kernteam van ICSS.