Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Pilot met dronedetectie in Den Haag

In Den Haag loopt sinds september 2023 een innovatieve proef met dronedetectoren om (illegale) dronevluchten te monitoren. Met de inzet van deze technologie wil de gemeente een beeld krijgen van hoe vaak er drones vliegen. Deze informatie is nodig om te onderzoeken hoe er op een veilige en privacyvriendelijke manier kan worden omgegaan met drones in en boven de stad.

Met de opkomst van drones voor diverse toepassingen, van politiewerk tot fotografie, neemt het aantal dronevluchten in stedelijke gebieden snel toe. In Den Haag leidt deze groei tot nieuwe uitdagingen op het gebied van veiligheid en privacy. Met de detectie wil de gemeente een duidelijk beeld krijgen van alle drone-activiteiten boven de stad, vooral in no-flyzones rond gevoelige gebieden zoals koninklijke paleizen, de haven en luchthavenroutes. Met de uit de proef verkregen inzichten kunnen de gemeente en politie niet alleen handhaven maar ook nadenken over een veilig en gecontroleerd gebruik van het luchtruim boven de stad.

Technologie en Samenwerking

De test maakt gebruik van geavanceerde Europese technologie die radiosignalen van drones kan detecteren, waardoor de locatie en het vliegpatroon zichtbaar worden zonder de identiteit van de bestuurder te onthullen. SHIELD, een samenwerking tussen de gemeente en de politie, voert de pilot uit, en bouwt daarbij voort op de ervaringen met dronedetectie uit Amsterdam

De resultaten zullen niet alleen in Den Haag worden gebruikt, maar ook worden gedeeld met andere steden.

Pilot in het kort:

  • Doel: Inzicht krijgen in dronevluchten boven Den Haag om de veiligheid en privacy te waarborgen. 
  • Duur: Proef loopt tot en met september 2024.
  • Locatie: Drie strategische locaties in Den Haag.
  • Technologie: Dronedetectoren die radiosignalen opvangen.
  • Verwachting: Een beter beeld van het aantal en soort dronevluchten.
  • Evaluatie: Na 1 jaar, met potentieel vervolg afhankelijk van de resultaten.

Neem voor meer informatie contact op via de ICSS kernteamleden van gemeente Den Haag of de politie.