Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Participeren

Netwerk van initiatieven voor vergroting van de stedelijke veiligheid met slimme inzet van technologie

De partners binnen ICSS kiezen voor het ontwikkelen en participeren in projecten die:

  • gemeenten helpen gebiedsgericht te beveiligen met behulp van Smart City toepassingen (Crowd Management, Informatie gestuurde veiligheid, Beveiligen en bewaken van openbare ruimte), 
  • zorgen dat de Smart City toepassingen veilig zijn en op een veilige manier kunnen worden opgeschaald en geïntegreerd in bestaande omgevingen (cybersecurity), en door 
  • het werken aan de randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkeling (zorgvuldigheid, transparantie, regie op gegevens, privacy, ethische inzet). 

Initiatieven om de stedelijke veiligheid te vergroten kunnen aanhaken op bestaande projecten en programma’s geïnitieerd vanuit de Impact Coalitie, voor uitwisseling en ‘learning by doing’. Daarnaast is de ICSS onderdeel van een relatief los netwerk met allerlei andere initiatieven, citydeals en ecosystemen, waarmee ze afstemming heeft.

Heeft uw organisatie of instantie een initiatief, waarvan u denkt deze mooi kan uitsluiten op de ambitie van de Impact Coalitie? Informeer ons dan met een tekstbericht aan [email protected].