Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Druktebeeld Amsterdam

De combinatie van verschillende informatiebronnen, bijvoorbeeld het aantal bezoekers op een locatie en gebruikte parkeerplaatsen, geeft een actueel beeld van drukte.

Dat heeft voordelen. Door eerst te kijken hoe druk het ergens is, kan je kiezen of je nu, of op een rustiger moment, naar je bestemming toegaat. En de gemeente kan, indien nodig, helpen de drukte in goede banen te leiden.

Druktebeeld maakt gebruik van verschillende databronnen om drukte in kaart te brengen. Hieronder volgt een overzicht van de gebruikte databronnen:

Resono

Let op: Het betreft hier een pilot met locatie-data vanuit Resono om lokale drukte beter te kunnen duiden. Dit betekent dat deze data telkens wordt getoetst met de Amsterdammer en professional om een betrouwbaarder beeld te krijgen.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Crowd Monitoring Systeem Amsterdam

Telt voorbijgangers met sensoring in de stad.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Parkeergarages

De bezettingsgraad van parkeergarages.
Zie deze pagina voor meer informatie.

Gemeente Amsterdam en partners

Druktebeeld.amsterdam.nl is een initiatief van de gemeente Amsterdam. Deze app is tot stand gekomen met de hulp van meerdere partijen, die ondersteunen met advies en in het verlenen van data. Tot die partijen behoren onder andere: Amsterdam&Partners, AMSxInstitute, Nationaal Dataportaal Wegverkeer en GVB.