Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Veilige haven

Samen met het Havenbedrijf, diverse gemeentelijke diensten en technologiepartners, heeft de gemeente Den Haag een innovatief registratiesysteem ontwikkeld om het scheepvaartverkeer in de Scheveningse haven beter te beheersen.

Het systeem, dat op 16 december 2022 in gebruik is genomen, maakt gebruik van kunstmatige intelligentie om vaartuigen automatisch te detecteren, herkennen en te registreren.

Kwetsbare haven

Uit onderzoek blijkt dat beveiligingsmedewerkers, wanneer ze langer dan twintig minuten naar beeldschermen staren, wel 95% van alle activiteiten op het scherm over het hoofd zien. Daarnaast moeten veel havens 24×7 toegankelijk zijn. Dit maakt zowel grote als kleine havens kwetsbaar voor ongewenste activiteiten. Dat geldt ook voor Scheveningen.

Scheveningen Haven is een drukbezochte plaats waar zowel beroepsvaart als recreatievaart elkaar kruisen. Het is daarnaast ook een wijk waar mensen wonen, werken en recreëren. Hierdoor is het van cruciaal belang om zowel de maritieme veiligheid als de leefbaarheid in en rond de haven te waarborgen.

AI-ondersteuning voor havenbewaking

Het gemeentelijk Havenbedrijf nam het voortouw om een op AI-technologie gebaseerd videosysteem te ontwikkelen. Er was behoefte om beter zicht te krijgen op het in- en uitgaande maritieme verkeer in de haven. Maar een duidelijke methode om vaartuigen te herkennen, zoals een kenteken voor auto’s, bestaat niet. En ook was er geen kant-en-klare technologie beschikbaar.

Samen met technologiepartners ontwikkelde het Havenbedrijf een systeem dat scheepstype herkent, snelheid meet, en tegelijkertijd datum, tijd en vaarrichting registreert. Op een dashboard houden medewerkers van het Havenbedrijf het totaaloverzicht van activiteiten in de haven bij. 

Het registratiesysteem is een innovatieve manier om de in- en uitvaart van de Scheveningse haven in het oog te houden. Dit helpt het Havenbedrijf om de maritieme veiligheid in de haven van Scheveningen te waarborgen – Cees Duvekot, Havenbedrijf Scheveningen, Gemeente Den Haag

Schaalbaar en privacy-vriendelijk

Het systeem is zo ontworpen dat het schaalbaar en onafhankelijk is. Alle betrokken leveranciers en hun producten functioneren zelfstandig, wat de gemeente in staat stelt de regie in handen te houden. Dankzij dit ontwerp kan de gemeente het systeem eenvoudig uitbreiden en overdragen aan andere gemeenten.

Belangrijk om te benadrukken is dat het systeem privacy vriendelijk is ontworpen. Het maakt snapshots van elk vaartuig zonder persoonsgegevens te registreren of opvarenden zichtbaar in beeld te brengen.

Hoe verder?

In de komende jaren zijn er plannen om het systeem verder te ontwikkelen en te verbeteren. Het doel is om het systeem te koppelen aan nieuwe databronnen, zoals weersomstandigheden en beschikbare AIS-gegevens van schepen.

Deze extra gegevens kunnen helpen om meer inzicht te verkrijgen in de activiteiten in de haven en de maritieme veiligheid verder te verbeteren. Daarnaast kan het systeem in de toekomst de politie ondersteunen bij het tegengaan van ondermijnende activiteiten in de haven.

Lessons Learned

  • Tijdens de ontwikkeling- en testfase is gebleken dat AI in staat is om scheepvaartverkeer te herkennen, te classificeren en ook de snelheid te meten.
  • Het herkennen van scheepstypen vraagt om een goede training van de AI. Daarbij is het van belang om met de detectie van een beperkt aantal relevante scheepstypen te beginnen.
  • En met de aanwezigheid van wind, zand en zout water is een haven niet de meest ideale plek voor een camera. Zorg dat de deze tegen deze invloeden bestand is en dat de camera regelmatig makkelijk schoongemaakt kan worden.

Neem voor meer informatie contact op met Max van Meerten, lid van het ICSS kernteam.