Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lachgasdetectie

Intimidatie, geluidsoverlast, rotzooi en het rijden onder invloed: lachgasgebruik leidt tot maatschappelijke overlast. Sinds juli 2023 wordt het lachgasverbod gehandhaafd.

Gemeente Den Haag en de politie onderzochten in Scheveningen of slimme camera’s de handhavingsinstanties en de politie hierbij kunnen ondersteunen. Kan een slimme camera nauwkeurig lachgas detecteren? Het antwoord is: ja. Het algoritme werd getraind om lachgasballonnen te onderscheiden van andere ballonnen, door het vasthouden van een ballon op mondhoogte te herkennen. Na de training kon de AI valse alarmen voorkomen en met succes de aanwezigheid van een lachgasballon bij een persoon detecteren.

Belangrijk is dat de camera géén opnames maakt en deelt. Mensen en gezichten komen dus niet in beeld. De camera stuurt alléén een anoniem signaal naar een platform dat vervolgens wordt doorgestuurd naar de handhavingsorganisatie van de gemeente, voor evaluatie ter plaatse.

Ondanks de belofte van deze technologie in het bestrijden van drugsoverlast, roept het ook vragen op over privacy en proportionaliteit. Daarom is er voorafgaand aan deze test een ‘IAMA’ uitgevoerd.

De test is inmiddels geëvalueerd en de camera is weggehaald. Gemeente Den Haag bekijkt nu de mogelijkheden voor een vervolg op dit project.

Wat is IAMA?

Met het Impact Assessment voor Mensenrechten bij de inzet van Algoritmes (IAMA) kun je verbanden met relevante regels, instrumenten en toetsingskaders op het gebied van algoritmen toetsen. Daarmee kun je met innovatiepartners een afweging maken om wel of niet een algoritmische toepassing te ontwikkelen voor het vraagstuk, en om eventuele innovaties op een verantwoorde manier en in lijn met publieke waarden te implementeren.