Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Drone detectie

Door de populariteit en toenemend gebruik van drones, vraagt stedelijke veiligheid tegenwoordig óók om aandacht voor het luchtruim. Niet-geautoriseerde vluchten kunnen veel problemen veroorzaken.

Tijdens de voorbereidingen van het EK in 2021, vroeg UEFA aan het stadion Johan Cruijff Arena: ‘hoe voorkomen jullie dat er drones boven het stadion vliegen’? Die vraag was aanleiding voor gemeente Amsterdam om dronevluchten boven de stad te gaan monitoren. Samen met de politie en commerciële partners Dronestars en Drone Flight Company ontwikkelden ze een monitoringsysteem.

40.000 ongeautoriseerde vluchten

Amsterdam valt onder de Controlled Traffic Region (CTR) van Schiphol. Daarom zijn er strenge voorwaarden voor dronevluchten in de regio. Zo mogen er bijvoorbeeld twee dronevluchten tegelijkertijd plaatsvinden, mits die van tevoren zijn aangemeld en goedgekeurd. Luchtverkeersleiding Nederland kan in ‘live’ contact staan met die drones, zodat er adequaat gehandeld kan worden in noodgevallen en om incidenten te voorkomen.

Maar uit de metingen van Amsterdam bleek dat er in 2022 maar liefst 40.000 niet geautoriseerde dronevluchten boven de stad plaatsvonden. Soms wel 300 op één dag. Dat brengt mogelijke problemen voor de luchtvaart, maar ook voor hulpdiensten. Zoals in Enschede, waar in 2019 een traumahelikopter gehinderd werd door een drone. Ook voor het bewaken van de privacy van inwoners en bezoekers van de stad is het belangrijk om overzicht te hebben over welke drones boven de stad (mogen) vliegen.

Steeds Drukker

In december 2022 presenteerde de Europese Commissie een nieuwe dronestrategie, die een toekomst schetst van inzet van drones op grote schaal. De commissie verwacht dat drones tegen 2030 gebruikt worden voor hulpdiensten, inspectie en toezicht, levering van kleine pakketjes, luchttaxi’s en meer. Het wordt dus nog drukker boven de stad.

Daarom is van het belang om meer controle op het luchtruim te krijgen. Vooral ongeautoriseerde recreatievluchten vormen een uitdaging. Er was al eens een incident waarbij werd rondgevlogen met een opruiende vlag bij een voetbalwedstrijd, wat aanleiding gaf tot rellen. En onder een drone hangt meestal een camera, wat botst met bescherming van de privacy. Want van wie is die drone? Welke beelden slaat die op? Waar worden die beelden bewaard? Dat zijn relevante vragen waar we bij stil moeten staan.

Wettelijke Kader

Op 26 januari 2023 trad EU uitvoeringsverordening 2021/664 in werking: een wettelijk kader voor de invoering van U-space. Dat is een digitaal luchtverkeersleidingsysteem voor drones, dat ervoor moet zorgen dat er (meer) drones veilig ten opzichte van elkaar en van de leefomgeving kunnen vliegen.

Veilige inzet van drones

‘Drone detectie werd urgent toen we echt zijn gaan meten. Er zijn te veel ongeautoriseerde recreatieve dronevluchten boven de stad en daar gaan we in samenspraak met de politie en het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat wat aan doen’ – Daan Groenink, Innovation Officer, Gemeente Amsterdam

Maatregelen

In haar zoektocht naar oplossingen, besloot gemeente Amsterdam aan te haken bij het actieplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op hoofdlijnen gaat het om:

  • Toepassing van de regelgeving: duidelijke, toegankelijke informatie voor dronevliegers, zodat zij zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheden
  • Handhaving en toezicht, met name in gebieden waar veel mensen zijn of verstoring van het luchtverkeer of de openbare orde kan optreden.
  • Bewustwording en educatie: over de wet- en regelgeving van drones, zowel bij dronevliegers als bij het brede publiek

Meer info?

Ook andere steden werken aan oplossingen voor veilige en verantwoorde dronevluchten. Voorbeelden vind je op de pagina programma’s en projecten.