Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Artikel 151c

Een camera om lachgas te detecteren. Een camera om het verkeer te monitoren. Een camera in uitgaansgebieden. Onze steden zijn voorzien van een veelvoud aan camera’s. Elke camera dient een specifiek doel, op basis van een eigen wettelijk kader.

Zo verleent artikel 151c van de Gemeentewet de burgemeester de bevoegdheid om camera’s te gebruiken voor het handhaven van de openbare orde. De politie draagt de verantwoordelijkheid voor de verwerking van de verzamelde gegevens.

Uit een evaluatie van artikel 151cGW blijkt dat er onduidelijkheden zijn over de taakverdeling tussen gemeente en politie, resulterend in verschillende methoden die wellicht niet altijd aan de wet voldoen. Bovendien is er een vraag naar heldere kaders waarbinnen nieuwe technologieën kunnen worden toegepast in het cameratoezicht.

Met een werkgroep van politie, VNG en gemeenten werkt ICSS aan het formuleren van ‘principes’ en ‘uitgangspunten’ voor een gezamenlijke uitleg van artikel 151cGw. Deze groep geeft ook alvast een aanzet tot een handreiking voor de uitvoering daarvan.

Kun je een 151c camera voor afvaloverlast inzetten? Deze en andere vragen bespreken we in de werkgroep. Wie daarover mee wil denken, of een casus in wil brengen, is van harte welkom.

Merel Heijke, Community manager ICSS

Deelnemers aan de werkgroep 151C Gw

 • Politie
 • VNG
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Den Haag
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Utrecht
 • Gemeente Rotterdam
 • Gemeente Tholen
 • Gemeente Pijnakker-Nootdorp
 • Gemeente Vijfheerenlanden
 • Gemeente Den Bosch
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Zwolle
 • Gemeente Hollands Kroon
 • Gemeente Lochem
 • Gemeente Nijmegen