Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Van vraagstuk naar werkpakket naar project

Bij het gebruik van technologie voor een veilige stad komen steeds drie belangrijke vraagstukken naar voren:

Vraagstuk 1:
Hoe kunnen we innovatieve technologieën zoals sensoren en slimme camera’s inzetten om risicogebieden te beveiligen, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid?

Vraagstuk 2:
Hoe zorgen we ervoor dat de digitale infrastructuur van de gemeente, zowel publiek als privaat, veilig blijft?

Vraagstuk 3:
Welke voorwaarden moeten moeten we scheppen om als gemeente principes zoals zorgvuldigheid, transparantie, controle over gegevens en privacy te waarborgen, eerst in slimme proeftuinen, en uiteindelijk in het dagelijkse leven? 

Door antwoorden en oplossingen te vinden voor deze vraagstukken, verbeteren we de toekomstige veiligheid in de stad.

Deze vraagstukken geven richting aan de projecten van de Impact Coalitie Safety & Security. Voor de komende tijd zijn de werkpakketten: 

Werkpakket 1:
Beveiligen van gebieden met Smart City technologie. Dit omvat crowd management, informatie gestuurde veiligheid en het beveiligen van openbare ruimtes.

Werkpakket 2:
Zorgen dat de Smart City toepassingen veilig zijn en op een veilige manier kunnen worden opgeschaald en geïntegreerd in bestaande omgevingen. Belangrijk hier is dus de cybersecurity en weerbaarheid (Resilience) van de smart city infrastructuur.

Werkpakket 3:
Werken aan voorwaarden voor maatschappelijke verantwoorde oplossingen voor de toekomst. Dit omvat zorgvuldigheid, transparantie, controle over gegevens, privacy en ethische inzet van technologie.

Binnen deze werkpakketen worden concrete projecten en programma’s uitgevoerd.