Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Van vraagstuk naar werkpakket naar project

Bij de inzet van technologie voor een veilige stad zijn drie terugkerende vraagstukken herkenbaar:

Vraagstuk 1:
Hoe is innovatieve technologie (zoals sensoren en slimme camera’s) in te zetten om risicogebieden te beveiligen, zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid?

Vraagstuk 2:
Hoe blijft de publieke en private digitale infrastructuur in de gemeente veilig?

Vraagstuk 3:
Welke randvoorwaarden moeten gerealiseerd worden om als gemeente invulling te geven aan principes als zorgvuldigheid, transparantie, regie op gegevens, privacy en dergelijke, in eerste instantie in slimme proeftuinen, en uiteindelijk in de dagelijkse praktijk? 

Door antwoorden op en oplossingen voor deze vraagstukken te ontwikkelen vergroten we de toekomstige stedelijke veiligheid.

De vraagstukken geven richting aan de werkpakketten die worden ondernomen door de Impact Coalitie Safety & Security. Voor de komende periode zijn dit: 

Werkpakket 1:
Gebiedsgericht beveiligen met behulp van Smart City toepassingen. Inzichten en oplossingen voor Crowd Management, Informatie gestuurde veiligheid en Beveiligen en bewaken van openbare ruimte.

Werkpakket 2:
Zorgen dat de Smart City toepassingen veilig zijn en op een veilige manier kunnen worden opgeschaald en geïntegreerd in bestaande omgevingen. Belangrijk hier is dus de cybersecurity en weerbaarheid (Resilience) van de smart city infrastructuur.

Werkpakket 3:
Vanuit bestendigen van maatschappelijk verantwoorde oplossingen werken aan de randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkeling. Hieronder vallen thema’s als zorgvuldigheid, transparantie, regie op gegevens, privacy en ethische inzet van technologie.

Binnen deze werkpakketen worden concrete projecten en programma’s uitgevoerd.