Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Crowd Safety Manager

Crowdmanagement is een complexe taak waarbij gemeenten, hulpdiensten en organisatoren van evenementen nauw samenwerken. Om effectief te kunnen handelen, hebben ze een gedeeld, actueel en betrouwbaar overzicht van de drukte nodig. Daarbij is het belangrijk dat ze voldoen aan privacy voorschriften en op een ethische manier omgaan met de data die ze verzamelen.

Real-time 3D druktebeeld

Om aan deze behoefte te voldoen is, binnen de samenwerking van de Impact Coalitie Safety & Security, de Crowd Safety Manager (CSM) ontwikkeld: een geavanceerde 3D-kaart die de drukte in een gebied in real-time visualiseert.

De tool is uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van gemeente en de politie. Het gezamenlijke beeld van de drukte ondersteunt de onderlinge samenwerking om de veiligheid in de stad optimaal te beheren.

CSM combineert diverse anonieme en publieke databronnen, waaronder verkeerstellingen, bezetting van parkeergarages, OV, locatiegegevens van bezoekers. En Buienradar, voor het weerbeeld.

Algoritme

Een bijzondere functie van de Crowd Safety Manager is het ingebouwde algoritme dat partijen in staat stelt om vóóraf de juiste maatregelen te nemen om drukte in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld de inzet van (extra) OV, verkeersregelaars, BOA’s en politieagenten.

Succesvol ingezet bij grote evenementen

In 2022 is CSM succesvol ontwikkeld en getest tijdens de zomerdrukte in Scheveningen. En ook ingezet bij de Invictus Games en de Vuelta. In 2023 werd de tool gebruikt om drukte te managen tijdens het bezoek van de koning aan Rotterdam, en tijdens het The Life I Live Festival in Den Haag.

‘Op basis van het gezamenlijke druktebeeld kunnen gemeenten en politie passende maatregelen nemen en ongeregeldheden voorkomen, in plaats van ze op te moeten lossen’

– Max van Meerten, Adviseur digitale innovatie en smart city, Gemeente Den Haag

Lessons Learned

  • Verantwoordelijkheden: Crowdmanagement betreft meerdere partijen en hun verantwoordelijkheden. Het gebruik van een dashboard vereist heldere afspraken en afstemming tussen deze partijen.
  • Integratie met primaire processen: Het is essentieel om het gebruik van de tool in het primaire proces van crowdmanagement in te bedden. Zo kunnen we effectief handelen op basis van beschikbare informatie.
  • Betrokkenheid van eindgebruikers: Stem op tijd af met de eindgebruikers in het primaire proces. Ervaring in Den Haag heeft uitgewezen dat het gelijktijdig inzetten van meerdere tools niet optimaal werkt.
  • Stakeholderanalyse: Het is cruciaal om vooraf een grondige stakeholderanalyse uit te voeren. Wie zijn de eindgebruikers? Het is ook belangrijk om commitment te creëren in de beginfase.
  • Standaarden: Stel aan het begin van het traject standaarden vast om opschaling te vereenvoudigen.
  • Opschaling: Denk na over hoe je een platform onafhankelijk houdt en een vendor lock-in voorkomt.
  • Vanuit de bezoekers denken: Overweeg om een ‘openbaar’ dashboard te creëren voor bezoekers, zodat ze de actuele en voorspelde drukte kunnen zien.
  • Bij al deze overwegingen: rekening houden met juridische, privacy- en ethische vraagstukken.

Meer weten over CSM? Max van Meerten, uit het ICSS kernteam vertelt je er graag meer over.