Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Toolkits (crowd management en andere projecten)

Digitalisering en technologisering veranderen de komende jaren regio’s, steden en dorpen in de hele wereld en dus ook in Nederland. Om antwoord te geven op deze transitie, ondertekenen op 3 juni 7 nieuwe partners de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dit zijn CBS, de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven, Fontys Hogeschool, Hogeschool Rotterdam, KPN, NEN en Hogeschool Saxion. 

Op 3 december 2020 ondertekenden al 51 andere partijen de City Deal, waaronder staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samen met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ook 16 gemeenten en 2 provincies, een waterschap, 15 bedrijven en 14 maatschappelijke organisaties. De nieuwe partners brengen een nieuw impuls mee om de resterende anderhalf jaar twaalf complexe smartcityvraagstukken op te pakken en de slimme stad verder te brengen.

De City Deal heeft sinds december de eerste resultaten geboekt met een crowd management dashboard dat is ontwikkeld door de partners en twee instrumenten over burgermeetinitiatieven worden opgeschaald in een Europees project. Wim Willems, voorzitter van de bestuurlijke themagroep Smart City van de G40 en wethouder in Apeldoorn is enthousiast over de nieuwe stappen. “Ik ben heel erg tevreden over de voortgang van de City Deal. Je ziet echt dat er concrete stappen worden gemaakt en er onderlinge connecties worden gelegd. Zo ontstaat structurele samenwerking, waardoor het smartcity-wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden. Binnen de City Deal leren we van elkaar en komen zo samen vooruit. En daar ben ik trots op.”

Slim crowd management
De City Deal ontwikkelt ten minste twaalf nieuwe instrumenten met als doel om processen te veranderen waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd. Een voorbeeld daarvan is het crowd management dashboard, dat in mei voor het eerst in gebruik is genomen in ’s-Hertogenbosch. Daarvoor werkten gemeenten ’s-Hertogenbosch, Breda en Den Haag en de Nationale Politie samen met het bedrijf Argaleo. In een digitale kopie van de stad, een zogenaamde digital twin, wordt data slim gekoppeld en geanalyseerd om inzicht te geven in de bezoekersstromen in de binnenstad. De tool ondersteunt het crowd management in de stad bij de verwachte versoepelingen aankomende maanden en daarna ook tijdens evenementen. De komende maanden wordt deze tool binnen de City Deal getoetst en verbeterd in samenspraak met de gemeenten en de Politie.

City Deal gaat Europees
In de City Deal wordt ook gewerkt aan twee instrumenten over burgermeetinitiatieven, Lokaal Meten – vergelijken van projecten en betrekken van burgers. Deze worden in samenwerking met Eurocities, het Europese netwerk van meer dan 190 steden in 38 landen, opgeschaald in een Europese context onder de naam CitiMeasure – using citizen measurement to create smart, sustainable and inclusive cities. Burgermeetinitiatieven passen bij een groeiende trend waarbij burgers zelf data verzamelen met digitale tools en burgers betrekt bij processen van openbaar beleid. Vanuit de City Deal is een projectvoorstel ingediend bij het directoraat-generaal Steun voor structurele hervormingen (DG REFORM) van de Europese Commissie voor ondersteuning bij opschaling naar een pan-Europese aanpak via het instrument voor technische ondersteuning (TSI). DG REFORM heeft Eurocities gekozen in de komende twee jaar de twee instrumenten op Europees niveau verder te ontwikkelen. Samen met Europese steden, netwerken van belanghebbenden en kennisinstellingen wordt gewerkt aan in totaal drie meetinstrumenten voor Europese burgers. Binnen het project ontwikkelen de partijen nog een instrument om de democratie te beschermen en de inclusiviteit van meetinitiatieven te waarborgen, de drie instrumenten uitproberen en een Europees kenniscentrum voor burgermeting oprichten.

Bronnen:

https://agendastad.nl/city-deal-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat-breidt-uit-nieuwe-partners-en-boekt-eerste-resultaten/  

https://agendastad.nl/content/uploads/2021/06/City-Deal-tussenrapportage-juni-2021.pdf  

https://dutchmobilityinnovations.com/spaces/1251/toolbox-slimme-stad/toolkit-alles