Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Slim vuurwerkdetectiesysteem (Munisense)

Het college van B&W heeft besloten dat er dit jaar in Gorinchem een vuurwerkdetectiesysteem en een vuurwerkvrije zone komen. Ook heeft burgemeester Melissant samen met de gemeenten uit Zuid-Holland Zuid een brief gestuurd naar minister Grapperhaus om aandacht te vragen voor de lokale vuurwerkproblematiek. Het afsteken van vuurwerk mag op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2020 02.00 uur.

Omdat mens en dier overlast van vuurwerk ervaren wil de gemeente Gorinchem het illegaal afsteken van vuurwerk een halt toe roepen. Om een beeld te krijgen van de totale vuurwerkoverlast(meldingen) maakt het college in de periode van 1 december 2019 tot en met 15 januari 2020 gebruik van een vuurwerkdetectiesysteem. Met het vuurwerkdetectiesysteem worden in heel Gorinchem knallen in kaart gebracht. Gemeente en politie kunnen dan met grote precisie de locatie van het afgestoken vuurwerk detecteren. De verkregen informatie kan als ondersteuning gebruikt worden bij de handhaving (datagericht handhaven).

Uit onderzoek blijkt dat het Beatrix Ziekenhuis, Rivas Gasthuis en het gebied rondom het Gijs van Andelpark in aanmerking komen voor een vuurwerkvrije zone. Het college wijst dit gebied aan als één vuurwerkvrije zone. Dit betekent dat in de vuurwerkvrije zone van 31 december 2019 (18.00 uur) tot en met 1 januari 2020 (02.00 uur) geen vuurwerk afgestoken mag worden. De vuurwerkvrije zone wordt door bebording aangegeven.

Burgemeester Melissant heeft samen met de gemeenten uit Zuid-Holland Zuid een brief gestuurd naar minister Grapperhaus om aandacht te vragen voor de lokale vuurwerkproblematiek. ,,Het is noodzakelijk dat ook bij het Rijk een gevoel van urgentie aanwezig is dat aansluit bij de aard en ernst van de jaarwisselingsproblematiek.” Het Gorcumse college wacht niet op antwoord van de minister, maar heeft besloten nu al te investeren in de leefbaarheid door gedurende de jaarwisseling van 2019/2020 gebruik te maken van een vuurwerkdetectiesysteem en het instellen van een vuurwerkvrije zone.

Het afsteken van vuurwerk buiten de toegestane tijden mag niet zonder melding of vergunning. Dit is net als het afsteken van vuurwerk binnen de vuurwerkvrije zone een overtreding. Gemeentelijke handhavers zullen naast het reguliere werk handhavend optreden tegen het illegaal afsteken van vuurwerk. Dit doen ze door het opleggen van een geldboete of bij jeugdige overtreders (12 tot 18 jaar) een verwijzing naar bureau Halt.

De gemeente Gorinchem kiest met deze maatregelen voor een lokale aanpak. Burgemeester Melissant: ,,Laten we samen ervoor zorgen dat de jaarwisseling in onze stad gezellig en veilig verloopt. Iedereen draagt daarvoor verantwoordelijkheid.”

De inzet van het vuurwerkdetectiesysteem en het instellen van een vuurwerkvrije zone worden geëvalueerd. De resultaten worden besproken met de gemeenteraad.