Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fieldlab Scheveningen – Slimme straatverlichting Zwarte Pad

Aan de boulevard van Scheveningen – van het Zwarte Pad tot en met de haven – gaat de gemeente samen met bewoners, bezoekers en ondernemers (digitale) vernieuwing testen om maatschappelijke problemen op te lossen.

Living Lab Scheveningen is een project waarbij in de openbare ruimte nieuwe digitale uitvindingen worden getest. Er is gekozen voor Scheveningen omdat dit een gebied is waar mensen wonen, werken en genieten van hun vrije tijd. Er is strand, natuur, maar ook een haven en industrie. Ook heeft Scheveningen elk jaar veel bezoekers, vooral in de zomer. 

Techniek biedt oplossingen 

De gemeente onderzoekt verschillende zaken. Zo kan nieuwe techniek worden ingezet om: 

 • De veiligheid te vergroten tijdens grote evenementen. 
 • De natuur te beschermen door licht en geluid zoveel mogelijk te beperken. 
 • De bereikbaarheid te vergroten. 
 • Beter internet te kunnen aanbieden. 
 • Het gebied beter schoon te houden. 
 • Energiebesparing te bereiken. 
 • De samenwerking met alle partijen met verschillende belangen te verbeteren. 
 • Kosten te besparen en duurzamer te werken. 
 • Lokale bedrijven en bewoners nauw te betrekken bij besluiten die genomen worden over toepassingen. 

Rol gemeente 

Voor de techniek zijn kabels onder de grond nodig. Ook is apparatuur om te meten nodig. Deze kan bijvoorbeeld aan en in lantaarnpalen, kiosken en bankjes worden geplaatst. De gemeente onderzoekt hoe dit het beste kan worden beheerd en gebruikt.  

Ook bekijkt de gemeente of en hoe ze de nieuwe technische oplossingen kan gebruiken om maatschappelijk problemen op te lossen. Met wie de gemeente daarvoor moet samenwerken, is ook een deel van het onderzoek. En wat de rol hierbij is van bijvoorbeeld inwoners, ondernemers, hogescholen, universiteiten en organisaties als de provincie Zuid-Holland.

Ten slotte zorgt de gemeente ervoor dat openbare gegevens voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. De privacy en de persoonlijke gegevens van inwoners blijven beschermd en worden dus niet gedeeld. 

Voorbeelden van projecten 

 1. Op het Zwarte Pad komen ‘smart city hubs’, lantaarnpalen die alleen licht geven als dit nodig is. 
 2. In het natuurgebied komen tests met het digitaal tellen van dieren. 
 3. Organisatoren van evenementen en hulpdiensten kunnen gebruikmaken van slimme openbare aansluitingen op de elektriciteit. Hiermee kan de energie ook beter beheerd worden in een zogenaamde ‘energiemarktplaats’. Hier kan energie worden gekocht en verkocht. 

Smart City programma 

Living Lab Scheveningen is onderdeel van het programma Smart City Den Haag. Dit stimuleert in heel Den Haag (digitale) vernieuwing en draagt op die manier bij aan een aantrekkelijk leef- en werkklimaat voor onze bewoners, bedrijven en bezoekers. Living Lab Scheveningen sluit ook aan bij programma De Kust Gezond van de gemeente.