Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Drone-detectiesysteem

Enschede eerste gemeente met permanente drone-detector

De gemeente Enschede beschikt sinds kort als eerste gemeente in Nederland over een permanent geplaatst drone-detectiesysteem. De plannen om het systeem te plaatsen raakten in een stroomversnelling door een incident waarbij een drone een traumaheli in de weg zat. De installatie kan het merendeel van de drones binnen een straal van 20 km detecteren.

Zo hoog mogelijk

De detector in kwestie is geplaatst op het dak van de Alphatoren in Enschede, met 101 meter het hoogste gebouw in Oost-Nederland. Die hoogte is van belang om zodoende zoveel mogelijk radiosignalen op te pikken. De detector is geplaatst door drone-consortium Space53.

Er waren al maanden plannen om een drone-detector te installeren in Enschede. Er werd extra haast gemaakt nadat eind juni van dit jaar melding werd gemaakt van een fors formaat drone in de buurt van Medisch Spectrum Twente. Een binnenkomende traumaheli moest daardoor uitwijken. Het is nog niet duidelijk wie die drone bestuurde.

Marc Sandelowsky, directeur Space53: “Dronetechnologie biedt een groot potentieel voor maatschappelijke waarde en economische groei. Om hiervan te kunnen profiteren moeten deze drones op een veilige en verantwoorde manier ons luchtruim kunnen gebruiken. Deze radar geeft inzicht in het gebruik van het luchtruim boven de stad en de data die hiermee verzameld wordt kan helpen om incidenten zoals die van eind juni in de toekomst te voorkomen.

Geen radar

Uit navraag door Dronewatch blijkt dat het niet om een radar gaat, maar om een passief detectiesysteem. Het systeem monitort het radioverkeer tussen controllers en drones. Alhoewel Sandelowsky in dit stadium van het project niet kwijt wil welke detector er is geplaatst, is het aannemelijk dat het om het AeroScope-systeem van DJI gaat. Die kan alleen DJI drones detecteren, maar omdat DJI veruit marktleider is, kan hiermee het merendeel van de dronevluchten worden gemonitord.

Eerder werd een soortgelijke detector tijdelijk in de buurt van Rotterdam opgesteld. Na enkele weken bleek dat honderden dronevliegers illegale vluchten maakten in en rond de havenstad. Het ging daarbij om dronevluchten in het luchtruim rond Rotterdam The Hague Airport, vluchten boven bebouwing en vluchten waarbij veel hoger werd gevlogen dan de maximaal toegestane 120 meter. Branchevereniging DCRO luidde hierover direct de noodklok.

Dronegebruik inzichtelijk maken

Met de plaatsing van de detector in Enschede willen de samenwerkende partijen het dronegebruik boven Enschede en omgeving zichtbaar maken. De Veiligheidsregio Twente, Politie Oost-Nederland en Medisch Spectrum Twente zijn blij met deze eerste stap om inzicht te krijgen in het dronegebruik in de stedelijke omgeving. De verzamelde data helpen goed beleid te formuleren voor het recreatief en commercieel gebruik van drones in steden. Op 29 augusttus worden de eerste resultaten bekend gemaakt.

Volgens Sandelowsky wordt er prudent omgegaan met de gegevens die met de detector worden verzameld. “We zullen alleen statistieken delen met derden, geen gegevens over individuele vluchten. Het kan natuurlijk zijn dat de politie een keer bij ons aanklopt in het geval van een ernstige overtreding. Dan bestaat de kans dat we wel vluchtdata moeten afstaan. Overigens kunnen we niet zien van wie een drone is.”

Vooruitlopen op Drone ID

Met de plaatsing van de drone-detector loopt Enschede vooruit op aankomende Europese regelgeving. In de toekomst moeten drones verplicht gegevens uitzenden over vlieghoogte, richting en ook inzichtelijk maken door wie de drone wordt bestuurd. Die zogenaamde Drone ID-gegevens kunnen dan door handhavers worden opgevangen. De systemen van DJI voldoen op een aantal vlakken al aan de eisen die de EU aan Drone ID zal gaan stellen.

Waterdicht is een dergelijk systeem niet. Ten eerste kunnen makers van zelfbouwdrones ervoor kiezen om Drone ID weg te laten. Ook is het denkbaar dat er drones worden geïmporteerd die niet beschikken over Drone ID. Ten derde zullen hackers zonder al teveel moeite in staat blijken om Drone ID te omzeilen. Opzettelijk misbruik van drones zal door Drone ID dus niet tegen te gaan zijn.