Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fieldlab Rotterdam – Inbraakvrije Wijk (Lombardijen)

Het eerste Fieldlab is in Rotterdam. Het bevindt zich in de wijk Lombardijen, in de omgeving van de Dantestraat. Het gebied kenmerkt zich door een multiculturele opbouw en weinig sociale samenhang tussen de bewoners. Daders en slachtoffers van inbraken komen soms uit hetzelfde gebied.

Rotterdam heeft sinds 2012 een intensieve aanpak gericht op High Impact Crimes (HIC). Hieronder vallen woninginbraken, straatroven en overvallen. In 2012 is er een stadsmarinier HIC aangesteld en zijn er vijf wijken in het kader van woninginbraken aangewezen als hotspots.

Lombardijen is in februari 2018 door de gemeente als hotspot aangewezen aangezien het aantal woninginbraken, in verhouding tot andere wijken in Rotterdam, zeer minimaal daalde en inmiddels zelfs weer toeneemt. De gemeente werkt samen met verschillende partijen in de wijk, zoals woningcorporatie Havensteder, de politie en buurtpreventie.