Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

BART! Het nieuwe melden 2021

Het Nieuwe Melden bouwt verder op de kennis die we eerder op hebben gedaan in BART!. We werken daarin aan een moderne aanpak van ‘samenredzaamheid’. Dit maakt het mogelijk om sneller, beter en via een andere manier te reageren op meldingen van burgers. Het is slimme technologie die gemeente en politie verbindt met de burgers als het gaat om meldingen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De technologie sluit aan op bestaande en toekomstige apps en sociale media die in de samenleving in gebruik zijn. Relevante informatie van burgers over veiligheid en leefbaarheid maken we zichtbaar (via een dashboard) voor politie in de meldkamer, het Regionaal Service Centrum (0900 – 8844), wijkteam en het handhavingsteam (gemeente). Op die manier kunnen politie en handvingsteam al vroegtijdig zien wat er speelt in een buurt. Door deze nieuwe informatiestroom kunnen we al handelen voor we een melding hebben ontvangen. In het jargon heet dat “vroeg signalering”. Indien nodig worden de online berichten automatisch geselecteerd en omgezet in een melding en kan deze, afhankelijk van de informatie, door politie of door de gemeente verder worden afgehandeld. 

Deze infographic laat zien hoe (de techniek achter) BART! werkt

Waarom een proeftuin in Wateringse Veld? 

De gemeente Den Haag en de politie Eenheid Den Haag doen een experiment in Wateringse Veld. Door middel van deze proeftuin wordt gekeken of er nog knelpunten zijn in de ontwikkelde technologie in relatie tot de meldingen vanuit de buurt. 

Om wat voor soort meldingen gaat het? 

De proeftuin richt zich nu op spoed berichten en meldingen die geen-spoed hebben. Het systeem haalt alleen die specifieke berichten en meldingen uit de App VeiligeBuurt en op sociale media als Twitter die duiden op onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zoals inbraak, straatroof, maar ook zaken als overlast en onderwerpen die van belang zijn voor de handhavingsorganisatie over afval, fout parkeren en (fiets)wrakken. Relevante berichten worden doorgezet binnen de politie of naar de handhavingsorganisatie van de gemeente. Die berichten worden vervolgens omgezet als melding en worden afgehandeld door politie of gemeente. 

Kunnen spoedmeldingen ook gedeeld worden op deze manier? 

Het Nieuwe Melden is een experiment. In geval van spoed moeten deelnemers nu altijd eerst 1-1-2 bellen. Daarna kan een melding worden gemaakt via sociale media. In de toekomst zal een 1-1-2 melding ook op de nieuwe manier kunnen worden gedaan zonder eerst te bellen. 

Hoe is de privacy in deze proeftuin geregeld? 

Voor de proeftuin een privacy impactanalyse gedaan en is er een sprake van een verwerkersovereenkomst als derden informatie verwerken. De proeftuin voldoet hiermee aan privacywetgeving, de AVG en WPG. Bewoners geven voor deelname aan deze proeftuin toestemming aan de instanties die betrokken zijn bij deze ontwikkeling om in de App ‘mee te kijken’ in apart opgerichte (test)groepen. 

Van wanneer tot wanneer loopt de proeftuin? 

De proeftuin liep van 13 april tot medio juni 2021 en is afgelopen zomer geëvalueerd.
Op 28 september 2021 werd het project Het Nieuwe Melden feestelijk afgerond. Zie hier een korte weergave van het event.

Kijk ook de presentaties van de volgende sprekers terug! Klik hieronder op de namen voor de presentaties.

Sprekers:
Richard Vriesde
Sybren van der Velde
Gerard Kuijlaars
Ira van Keulen
Martine Dijkstra
Arnout de Vries

Documenten:
Samenvatting proeftuin Het Nieuwe Melden in Wateringse Veld
Eindrapportage proeftuin Het Nieuwe Melden
Technische Evaluatie HNM proeftuin Den Haag

Voor meer informatie, bekijk ook de website van BART!