Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwe richtlijnen inzet cameradrones

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de richtlijnen over de inzet van cameradrones aangepast. Het gaat onder meer over het verwerken van persoonsgegevens in lijn met de AVG, de informatieplicht en het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment (DPIA).

Verwerking persoonsgegevens

De inzet van cameradrones kan leiden tot inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Voor gemeenten is het daarom goed om te checken hoe ze hiermee omgaan. Aan de hand van praktische voorbeelden kunnen gemeenten toetsen of er met een cameradrone persoonsgegevens worden verwerkt en of er dan aan eisen van rechtmatige verwerking van persoonsgegevens uit de AVG wordt voldaan.

Informatie AP is leidend

Verder vindt u op de website van de AP de basisprincipes voor het gebruik van cameradrones en welke Europese en aanvullende Nederlandse regelgeving er op dit gebied is. Deze informatie wijkt op onderdelen af van de Beleidsregels cameratoezicht. De tekst op de website van de AP is leidend.

Bron: VNG