Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwe Justitiële verkenningen over de rol van AI op werkterrein van justitie en veiligheid

Wat is Artificiële Intelligentie (AI)? Welke maatschappelijke ontwikkelingen spelen er rond AI? En hoe raken deze ontwikkelingen het werkterrein van justitie en veiligheid? Deze vragen staan centraal in het nieuwe themanummer van Justitiële Verkenningen.

In dit themanummer staan drie aandachtspunten centraal. In de eerste plaats is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds de beloften die AI biedt voor een rechtvaardiger en veiliger samenleving, en anderzijds de risico’s die er mee verbonden zijn en de manieren waarop deze risico’s beperkt kunnen worden. In de tweede plaats is er aandacht voor de actualiteit. De bijdragen bevatten voornamelijk bijdragen over lopend onderzoek en over AI-toepassingen die nog volop in ontwikkeling zijn. In de derde plaats is er meer aandacht voor praktijkgerichte toepassingen van kunstmatige intelligentie. Er komen uiteenlopende sectoren en organisaties in de strafrechtketen en het veiligheidsdomein aan bod, waaronder gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee en forensische zorg.

AI-toepassingen in het Living Lab Scheveningen.

Er is ook geschreven over de democratische uitdagingen van AI-toepassingen in het Living Lab Scheveningen. Het LLS in Nederland is een toonaangevende testlocatie voor geavanceerde ‘slimme’ stads- en AI-technologieën in Europa. De stad Den Haag ontving in 2021 de Smart City Award in de categorie Energy & Environment tijdens het Smart City Expo World Congress 2021 in Barcelona;

In het LLS wordt AI op verschillende manieren gebruikt. Bijvoorbeeld voor beeldherkenning. In de haven van Scheveningen zijn twee camera’s op de vaarmond gericht. Een AI-systeem detecteert en onderscheidt het type schip, bepaalt het tijdstip en de vaarsnelheid, en signaleert bijzonderheden zoals hoge snelheid of nachtelijke bewegingen zonder persoonsgegevens vast te leggen. Deze informatie helpt het havenbedrijf om de maritieme veiligheid in de haven te borgen. Bovendien onderzoekt de gemeente of deze data, in samenwerking met de politie, kunnen helpen bij het bestrijden van drugssmokkel en criminaliteit in de haven. Een IAMA is uitgevoerd voor dit nieuwe initiatief. De gemeente heeft dit systeem ontwikkeld in opdracht van het Havenbedrijf Scheveningen. Omdat een dergelijk systeem nog niet bestond, heeft de gemeente de ontwikkeling opgepakt met twee technologie partners.

Crowd Safety Manager

Het tweede voorbeeld is de Crowd Safety Manager, gericht op het meten van drukte op de boulevard, waar jaarlijks 14 tot 17 miljoen bezoekers komen. De Crowd Safety Manager is ontwikkeld in een consortium van kennisinstellingen en bedrijven, onder leiding van de politie en de gemeente Den Haag. Om de zomerdrukte te managen gebruikt de gemeente AI die zowel private (zoals gps-data van bezoekers) als publieke data (bijvoorbeeld verkeers- en parkeerinformatie) analyseert. Camera’s observeren de boulevard en AI beoordeelt de beelden om het aantal personen en bewegingspatronen te detecteren; de beelden worden direct gewist, waarbij enkel geanonimiseerde data overblijven. Deze informatie wordt op een digitale kaart weergegeven om de inzet van politie, handhavers en verkeersregelaars te optimaliseren. Samen met de Technische Universiteit Delft ontwikkelt de gemeente daarnaast een AI-systeem dat drukte voorspelt op basis van historische data en variabelen zoals het weer en evenementen. Dit stelt de gemeente in staat proactief maatregelen te treffen, zoals vervoersadviezen of voldoende personeel. De Crowd Safety Manager is al ingezet bij diverse evenementen, zoals de Invictus Games, marathons, Koningsdag en Prinsjesdag.

Klik hier om het volledige report te lezen!

Bron: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum