Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Online event Mensgerichte Artificiële Intelligentie

Op vrijdag 9 juli 2021 organiseert de werkgroep Mensgerichte AI een online event. In het ochtendprogramma wordt aandacht besteed aan de juridische kant van AI, in de middag staat het ELSA concept centraal. Het event wordt gemodereerd door Nathan de Groot,

Ochtendsessie: Voldoe ik aan de regels van AI?
De ochtendsessie duurt van 11.00 tot 12.00 uur. In dit gedeelte wordt besproken aan welke regels AI-systemen nu moeten voldoen en hoe je controleert of een AI-systeem daar aan voldoet.
De sprekers zijn:

  • Noelle Ciclia (LUX data) besteedt aandacht aan de ethische aspecten.
  • Martijn van Grieken (GIMIX) licht de technische/robuustheid aspecten toe.
  • Jos van der Wijst (BG.legal) gaat in op de juridische aspecten.

Daarnaast is er ruimte voor een Q&A met de sprekers.

Middagsessie: ELSA Labs
In de middag staat van 14.00 tot 16.00 uur het ELSA concept centraal met de volgende sprekers:

  • Claes de Vreeze (Hoogleraar AI & Society, Universiteit van Amsterdam) spreekt over het belang van Mensgerichte AI voor de maatschappij en wat er volgens hem nodig is om dit belang verstandig vorm te geven.
  • Anne Fleur van Veenstra (Director of Science Strategic Analysis & Policy, TNO) en Liesbet van Zoonen (Hoogleraar Popular Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam) presenteren een position paper rond het ELSA concept.
  • In een aantal rondetafelgesprekken met experts uit het veld worden de verschillende aspecten rond de ELSA Labs toegelicht. Hier zullen bijdragen geleverd worden door Astrid Boeijen (CEO Brightlands Smart Services Campus), Andrea Evers (Hoogleraar Gezondsheidspsychologie, Universiteit Leiden), Natali Helberger (Hoogleraar Law & Digital Technology, Universiteit van Amsterdam), Pieter Jeekel (voorzitter werkgroep Gezondheid en Zorg, NL AIC), Anne-Marie Sassen (DG Connect, Europese Commissie) en Ton Wilthagen (Hoogleraar Arbeidsmarkt, Tilburg University).
  • Ine Gevers verzorgt een artistiek intermezzo.
  • Emile Aarts, voorzitter van de werkgroep Mensgerichte AI, licht het concept van de ELSA Labs nader toe en gaat in op de stappen die geïnteresseerden kunnen nemen als ze zelf een lab willen starten. Er is tevens ruimte voor het stellen van vragen.

Indien u alvast meer informatie wenst over het ELSA concept en de criteria voor ELSA Labs, dan nodigen we u graag uit dit recente artikel te lezen: Alle seinen staan op groen voor ELSA Labs en Mensgerichte AI.

Interesse?

U kunt zich via bijgaande link aanmelden voor dit event, deelname is gratis. Beide onderdelen van het programma vinden online plaats en worden vanuit de Jheronimus Academy of Data Science te Den Bosch uitgezonden.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Edwin Borst, coördinator Mensgerichte AI.