Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Meet Up Digitale Veiligheid

De afgelopen decennia zijn regionaal verschillende werkwijzen ontstaan bij politie en gemeenten bij de uitvoering van het cameratoezicht op grond van artikel 151c Gemeentewet. Dit zijn camera’s die door de burgemeester kunnen worden ingezet wanneer dat noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare orde. De (operationele) regie voor het uitkijken van deze beelden ligt bij de politie, de korpschef is verwerkingsverantwoordelijk. Er blijkt onduidelijkheid over de rolverdeling tussen gemeente en politie. Daarom organiseert VNG op 14 maart een meet-up over cameratoezicht op basis van artikel 151c Gemeentewet. In 2023 heeft een werkgroep van gemeenten en politie toegewerkt naar een eenduidige interpretatie van artikel 151c Gemeentewet. Tijdens de meet-up word je door 151c werkgroepleden van gemeenten en politie meegenomen in de inzichten van het afgelopen jaar. Daarnaast staan ze met jullie graag stil bij vragen als: Hoe zit het met 151c camera’s op bedrijventerreinen? Wat is de rol van de raad, de burgemeester, de politie en het OM? Wie kijkt de beelden uit, politie of gemeente en waar en hoe gebeurt dat? En hoe zit het met nieuwe technologieën als de inzet van drones of Artificial Intelligence?

Ben jij CISO, FG’er, PO, of OOV-er bij de gemeente? Of ben je politiemedewerker bij teams Technisch Toezicht, teams sensing landelijke eenheid en bestuursadviseurs? Meld je dan via [email protected] aan voor de online meet-up op donderdag 14 maart van 10.30 – 12.00 uur.