Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Europese Commissie: nieuwe maatregelen tegen drone-dreigingen

De Europese Commissie heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om de risico’s van het gebruik van drones aan te pakken. Met de toename van het aantal dronevluchten binnen de Europese Unie, stijgt ook het risico op misbruik voor illegale of schadelijke doeleinden. Dergelijk misbruik omvat het smokkelen van verboden goederen naar gevangenissen, cyberaanvallen, inbreuk op de privacy en verstoring van het luchtverkeer. Voor de Impact Coalitie Safety & Security (ICSS) zijn deze risico’s een belangrijk thema.

Om de uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Europese Commissie (EC) via haar Joint Research Centre (JRC) twee uitgebreide handboeken gepubliceerd.

Bescherming van kritische infrastructuur en gebieden

Het eerste, ‘Handbook on UAS Protection of Critical Infrastructure and Public Space’, presenteert een aanpak in vijf fasen voor het effectief beschermen van een gebied tegen drone-dreigingen. Een belangrijk onderdeel is het opzetten van een systeem voor dronedetectie.

Binnen ICSS hebben steden zoals Amsterdam en Den Haag al dergelijke systemen opgezet. Amsterdam rapporteerde in 2022 bijvoorbeeld 40.000 dronevluchten in het luchtruim boven de stad. Dat levert uitdagingen op voor het luchtverkeer (Amsterdam ligt in de ‘controlled traffic region’ van Schiphol) en ook voor hulpdiensten en privacy. Den Haag begon in september 2023 met het detecteren van dronevluchten.

Soorten dreigingen en tegenmaatregelen

De andere stappen in het handboek van het JRC omvatten het identificeren van geautoriseerde vluchten en het uitvoeren van tegenmaatregelen zoals handhaving, neutralisatie en forensisch onderzoek. Ook geeft de publicatie inzicht in soorten dreigingen en de betrokken partijen bij de implementatie van maatregelen.

De tweede publicatie, het ‘Handbook on UAS Risk Assessment and Principles for Physical Hardening of Buildings and Sites’, focust op de beveiliging van gebouwen en locaties.

Beide handboeken zijn een essentieel onderdeel van het Counter-UAS-initiatief van de Europese Commissie, zoals uiteengezet in de mededeling ‘Een dronestrategie 2.0 voor een slim en duurzaam onbemand vliegtuigecosysteem in Europa.’