Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zuid-Holland aangewezen als testgebied voor nieuwe generatie drones

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft het gebied tussen Katwijk en de haven van Rotterdam aangewezen als voorkeursgebied voor BVLOS-vluchten met drones in afgesloten luchtruim. BVLOS staat voor ‘Beyond Visual Line of Sight’, oftewel: vliegen met een drone buiten het directe zicht van de pilot. Deze aanwijzing betekent dat de provincie Zuid-Holland het wijzigingsproces luchtruim en vliegprocedures kan starten om het luchtruim voor BVLOS-vluchten beschikbaar te maken.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu: “Dit is een ontzettend belangrijke nieuwe stap in de doorontwikkeling van drone toepassingen. Het is bovendien een impuls én compliment voor de Zuid-Hollandse droneindustrie. Als het wijzigingsproces met succes wordt afgerond, betekent dit een unieke positie voor Zuid-Holland en in het bijzonder voor Umanned Valley in Katwijk. Zuid-Holland wordt dan dé plek voor bedrijven en onderwijsinstellingen om drones en andere onbemande technologie te testen.

Voorkeursgebied

BVLOS-operaties is de volgende stap in het kunnen testen en ontwikkelen van slimme toepassingen. Het doel is om bestaande test- en experimenteer locaties met elkaar te verbinden om de behoefte te bundelen. Het ministerie heeft, na uitvoerig overleg met belanghebbenden in het veld, het gebied tussen Katwijk en de Haven van Rotterdam dus benoemd als het voorkeursgebied. Dit betekent dat dit het aangewezen gebied is waar het is toegestaan om testen en experimenten uit te voeren met BVLOS-vluchten in gesloten luchtruim.

Luchtruim pas beschikbaar na doorlopen wijzigingsprocedure

Om BVLOS uiteindelijk mogelijk te maken is het nodig om de zogenoemde ‘wijzigingsprocedure luchtruim en vliegprocedures’ goed te doorlopen. De provincie Zuid-Holland zal heeft het initiatief genomen voor deze wijzigingsprocedure, waarin is vastgelegd welke stappen moeten worden doorlopen voordat het Rijk de wijziging van het luchtruim kan vaststellen. Dit proces is opgesteld om een zorgvuldige besluitvorming te kunnen waarborgen.

Op basis van een behoefte-inventarisatie onder bedrijven op Unmanned Valley en luchtruimgebruikers wordt de daadwerkelijke omvang van het gebied vastgesteld. Tijdens de luchtruimveiligheidsanalyse zal ook een luchtruimveiligheidsanalyse plaatsvinden. De provincie Zuid-Holland heeft de intentie dit proces zo snel mogelijk in gang te zetten.

Voor meer details, lees hier het volledige nieuwsbericht over het voorkeursgebied voor BVLOS-vluchten met drones

Bron: Provincie Zuid-Holland