Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VNG organiseert Principes voor Crowd-monitoring sessie tijdens ‘Week van de Digitale Ethiek’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) organiseert op dinsdag 25 januari a.s. in samenwerking met de gemeente Den Haag een online sessie over Principes voor Crowd-monitoring. Deze online sessie vindt plaats tijdens de ‘Week van de Digitale Ethiek’ in Den Haag die van maandag 24 tot en met vrijdag 28 januari plaatsvindt.

Met technologie kun je de leefbaarheid en de veiligheid van de buitenruimte vergroten. Voorbeelden hiervan zijn sensoren die zien of het ergens te druk wordt, of simulaties van een ‘voetgangersrijke’ binnenstad. Dat roept natuurlijk allerlei ethische vragen op, waarvoor gemeenten een set Principes voor zichzelf opstellen. Zoals het registreren van sensoren in een register, het bespreken van de inzet met bewoners en ondernemers en de inkadering van bijvoorbeeld risicovolle algoritmen. Zo vertalen we grote ethische concepten als transparantie en legitimiteit naar de praktijk van onze organisaties.

De eerste draft van de Principes voor Crowd-monitoring is klaar, en tijdens deze sessie wordt deze toegelicht en aan deelnemers gevraagd naar een reactie of aanvullingen hierop.

Aanmelden

Ambtenaren en experts waarvoor deze bijeenkomst bedoeld is en interesse hebben, kunnen zich hier aanmelden om deze sessie bij te wonen.

Week van de Digitale Ethiek

Ethiek verdient een plek in het bestuurlijke gesprek en in het publieke debat. Daarom organiseert de gemeente Den Haag van 24 tot en met 28 januari 2022 de ‘Week van de Digitale Ethiek’. Tijdens deze week zijn er diverse workshops, debatten, kennisgesprekken en stadswandelingen waaraan u deel kunt nemen. 

Naast de sessie over de Principes voor Crowd-monitoring organiseert De VNG tijdens deze week nog een drietal sessies, nl:

Transparantie en legitimiteit van de digitale stad, welke instrumenten maken we?

(woensdag 26 januari, 13.00 uur – 15.00 uur)

De nieuwe Europese AI Verordening: zege of uitvoeringszorg?

(woensdag 26 januari, 15.00 uur – 16.00 uur)

Lunchpanel & Presentatie: Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek

(donderdag 27 januari, 12.00 uur – 13.00 uur)

Voor meer informatie kijkt u op de pagina van de Week van de Digitale Ethiek.