Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tweede Kamer stemt in met verplicht stellen IAMA

De Tweede Kamer heeft op 5 april jl. ingestemd met een motie om het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) verplicht te stellen en dat dit gemeengoed wordt in Nederland. 

Het IAMA brengt de impact op mensenrechten van algoritmes in kaart en helpt dat te ondervangen, te verantwoorden en maatregelen voor te nemen.

In juni 2021 werd duidelijk dat het kabinet met een aantal acties veel duidelijker, praktisch toepasbare kaders wil gaan stellen waaraan de inzet van kunstmatige intelligentie en algoritmen in het algemeen moeten voldoen.

Hulpmiddel

Het IAMA is ontwikkeld door Iris Muis, Prof. Mr. Janneke Gerards, Dr. Mirko Tobias Schäfer en Arthur Vankan van de Universiteit Utrecht voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is een hulpmiddel voor overheidsorganisaties die met algoritmen aan de slag willen. Het IAMA legt ook de verbinding met andere instrumenten die helpen om AI en algoritmen verantwoord in te zetten. 

Dialoog

Met het IAMA ontstaat een dialoog tussen professionals die werken aan de ontwikkeling of de inzet van een algoritmisch systeem. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van het IAMA. Resultaat is dat alle relevante aandachtspunten bij de inzet van algoritmen tijdig en gestructureerd aan bod komen. Zo voorkom je dat je organisatie algoritmes gebruikt waarvan de consequenties nog niet duidelijk zijn. Ook verkleint het IAMA de risico’s op onzorgvuldigheid, ineffectiviteit of inbreuken op de rechten van burgers.

Toolbox

Het kabinet werkt aan de ontwikkeling en toepassing van instrumenten die overheden en bedrijven ondersteunen bij het nakomen van bestaande wettelijke verplichtingen. Zodat AI en algoritmen op verantwoorde wijze worden ingezet. Er is extra aandacht voor het voorkomen van inbreuken op mensenrechten. Relevante instrumenten zijn bij elkaar gebracht in de ‘Toolbox Ethisch Verantwoorde Innovatie’.