Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Terugblik op de tweede Smart Safety & Security Talks

Tijdens de Smart Safety & Security Talk (SSST) van 25 april namen Bo Peeters en Jan Willems van de gemeente Leuven ons mee in de opzet en bevindingen van hun projecten mbt het verminderen van Nachtlawaai dmv technologie en nudging technieken. Leuven is een provinciehoofdstad met zo’n 103.000 inwoners en 55.000 studenten, een bruisend uitgaansleven en nachtlawaai in ‘doortrekkerstraten’. Leuven heeft in hun project Nachtlawaai geëxperimenteerd met een set aan geluidssensoren, geluidsclassificaties, een meldingsapp voor burgers en een smart city data platform waar alle data op samen komt. Vanaf dit jaar zijn ze met de gemeenten Antwerpen en Gent gestart met een vervolg. Uiteindelijk is het idee dat er een soort voorspellend model komt, waardoor het werk voor handhavers gemakkelijker wordt.

De pilot Nachtlawaai leert ons dat: 

  • Nudging via een levendige projectie op straat helpt: Nudging raamborden en stoepstickers werkten nagenoeg niet; een bewegende projectie op straat met “hier slaapt [naam] [(leeftijd)]” had wel duidelijk effect. Het verminderde 34% van de overlast. Hoewel verder op de straat (na ontvangen 1e boodschap) is het minder effectief. De luidste geluidspieken daalden niet. Vooral mensen die ‘per ongeluk’ te luid zijn worden beïnvloed. Later op de avond is minder daling geluid. Ook is geëxperimenteerd met nudging via licht door de lantaarnpalen harder of zachter te laten schijnen in reactie op geluid. Technisch kon het, maar het effect was nog lastig te monitoren. 
  • Geluidsherkenning is lastig: Verkeer was grootste oorzaak geluidsoverlast in de nacht. Daarnaast ‘niet-geclassificeerd geluid’. Als derde schreeuwen door mensen. Geluidsherkenning blijkt lastig te zijn, als je voorzichtig bent en let op de privacyregels. Handhaven van Horecavergunning gebeurt met geluidsmetingsapparatuur in de horecagelegenheden zelf. De metingen van decibellen komen binnen op een dashboard van politie. Relatief simpel en werkt goed.
  • De Oorzaak – een project met citizensscience Universiteit Antwerpen en De Morgen zijn een project gestart om geluidsoverlast te meten met behulp van citizens science. Inwoners krijgen meetapparatuur aan hun gevels en vullen wekelijks een vragenlijst in. Resultaten verwacht in juli 2025. 
  • Vervolg op de pilot: Nudging Down Night Noise (NDNN): Samen met Gent gaat Leuven verder met het ontwikkelen van een systeem van sensoren, data platform en nudging om geluidsoverlast te verminderen. De komende 2 jaar zullen op meer plekken, meer metingen worden gedaan, met betere geluidsherkenning en nieuwe nudges. Hierbij is uiteraard aandacht voor privacy en informatieveiligheid. Resultaten komen over twee jaar (2025/2026). We zijn benieuwd!

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met de community manager van ICSS: [email protected]