Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Proeftuinen gezocht voor toepassing beeldherkenning en remote sensing in de leefomgeving

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) daagt ondernemers uit om met op Artificiële intelligentie (AI) toepassingen te komen voor beeldherkenning en remote sensing in de leefomgeving. De uiteindelijke innovatie moet kunnen worden ingekocht door een aanbestedende dienst. In fase 2 van de SBIR moeten geselecteerde innovaties getest worden in een publieke proeftuin.  

Toepassing AI in leefomgeving

Uit recent onderzoek van TNO blijkt dat veel AI-oplossingen worden ontwikkeld voor het fysieke domein. Zowel voor gebiedsontwikkeling, ruimtelijk beleid als voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Een belangrijke ontwikkeling in het fysieke domein is het inzetten van AI om beeldmateriaal dat is verkregen door remote sensing (sensoring op de grond, met drones en satellieten) te verwerken en analyseren.

Buyer Group AI Beeldherkenning met drones

De Buyer Group AI-beeldherkenning met drones vertaalt gezamenlijke behoeftes naar een gezamenlijke marktvisie en strategie. Ter voorbereiding daarop organiseerde de buyer group onlangs een marktconsultatie. De resultaten van de marktconsulatie worden binnenkort gedeeld via TenderNed en pianoo.nl.

SBIR: concreet bruikbare toepassingen

Met de Small Business Innovation Research (SBIR) geeft het ministerie van Binnenlandse Zaken een extra stimulans aan de ontwikkeling van AI-toepassingen in het fysieke domein. Het ministerie is op zoek naar concreet bruikbare toepassingen, die gebruikt zullen worden door (semi-) publieke organisaties.

  • Enerzijds gaat het om het oplossen van vraagstukken rond de inrichting van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan oplossingen voor de ruimtelijke inrichting, voor de ontwikkeling van klimaat neutrale steden of voor toezicht en handhaving in de fysieke ruimte.
  • Anderzijds gaat het om oplossingen die beeldmateriaal met remote sensingtoegankelijk maken en uitwisseling van data en transparantie bevorderen.  

Testen bij publieke organisaties

De overheid is een potentiële (maar geen exclusieve) inkoper van de innovaties in deze SBIR. In fase 2 moeten de geselecteerde innovaties worden getest in een publieke proeftuin. Heeft je organisatie interesse om als proeftuin te dienen? Of wil je hier meer over weten, stuur dan een mail naar de afdeling SBIR van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op 29 augustus organiseert RVO een 2e informatiebijeenkomst over deze SBIR, voor zowel ondernemers als geïnteresseerde aanbestedende diensten.

Meer informatie
Meer weten over deze SBIR en de informatiebijeenkomst? Uitgebreidere informatie vindt u op de website van RVO.