Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Praktijkgericht onderzoek Lectoraat Cyber Security & Safety naar digitale veiligheid Smart Cities 

In een serie van 5 video’s lichten onderzoekers van de lectoraten van het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) van de Haagsche Hogeschool diverse projecten toe, waaronder ook op het onderwerp Smart Cities.

In vrijwel iedere gemeente worden smart city toepassingen gebruikt, zoals meebewegende straatverlichting, verkeerssensoren en slimme prullenbakken. Deze toepassingen zijn voor gemeenten relatief nieuw terrein en de verzamelde gegevens zijn gevoelig voor veiligheidsrisico’s. Vanuit het lectoraat Cyber Security & Safety onderzoekt Emiel Kerpershoek i.s.m. gemeenten hoe technische, organisatorische en privacyaspecten kunnen worden meegenomen in het ontwerp van smart city systemen, om zo de gemeentelijke omgeving veiliger te maken. 

Het lectoraat Cyber Security & Safety (CSS) voert divers onderzoek uit en ontwikkelt daar onderwijs op. De nadruk ligt op het uitbreiden en praktisch toepasbaar maken van bestaande (wetenschappelijke) kennis, met voldoende aandacht voor de breedte van het onderwerp Cyber Security & Safety, alsook het multidisciplinaire karakter ervan.

Bekijk hier de video!