Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Opschaling van innovatie: de Crowd Safety Manager 

Druktemanagement is een complexe taak, die een nauwe samenwerking vereist tussen gemeenten, politie en evenementenorganisatoren. Een gezamenlijk druktebeeld, gebaseerd op actuele en betrouwbare informatie, is essentieel om effectieve maatregelen te kunnen nemen. Het is daarbij van groot belang dat de privacy van de bezoekers optimaal wordt beschermd en dat het gebruik van data voldoet aan publieke waarden en ethische normen. 

Gedeelde data/intel 

Om aan deze behoefte te voldoen is, binnen de samenwerking van de Impact Coalitie Safety & Security, de Crowd Safety Manager (CSM) ontwikkeld. CSM is een digitale tool, dat gedeelde intelligentie over de menigte creëert met respect voor privacy, publieke waarden en ethisch datagebruik. De tool is succesvol ingezet in 2022, tijdens de zomerdrukte in Scheveningen, de Invictus Games en de Vuelta.  

Koningsdag 2023 

Vorige week werd CSM gebruikt tijdens het bezoek van de koning aan Rotterdam en het The Life I Live Festival (Koningsnacht) in het centrum van Den Haag. De technologie werd gebruikt om de drukte te monitoren en te beheren en een veilig evenement voor zowel bezoekers als koninklijke gasten te garanderen.

Slimme veilige steden  

Het succes van het CSM in Den Haag, Rotterdam en Utrecht leidt tot groeiende belangstelling van andere steden en evenementenorganisaties. Daarom worden de lessen uit de CSM breed gedeeld met het netwerk van de Impact Coalitie Safety & Security.   

Binnenkort komen vertegenwoordigers uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht bijeen om ervaringen te delen over het gebruik van tools als de CSM, tijdens grote evenementen. Het doel is om van elkaar te leren en best practices te implementeren in toekomstige benaderingen van crowd management. 

Digitale principes 

Het is goed om te weten dat alle Nederlandse gemeentes begin dit jaar hebben ingestemd met de Principes Digitale Samenleving. Daarin hebben ze onder andere afspraken gemaakt over het delen en bewaren van data, bijvoorbeeld van camerabeelden. Meer informatie hierover vind je op de website van VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten)

Meer weten over de Crowd Safety Manager?

Bezoek de website [ link > Homepage – Crowd Safety Manager ] of neem contact op met leden van het projectteam:

  • Matthijs Flim, Domeinregisseur Smart City, Nationale Politie: [email protected]
  • Max van Meerten, Adviseur Digitale Innovatie en Smart City, gemeente Den Haag: [email protected]