Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nieuwe plannen Fieldlab ArenA Gebied gepresenteerd

Fieldlab ArenA Gebied, gelegen bij de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, is uitgegroeid tot een succesvolle testlocatie voor innovaties op het gebied van mobiliteit, veiligheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Tijdens een event op 11 mei 2023, waar ook een delegatie van ICSS aanwezig was, zijn plannen voor de komende jaren gepresenteerd. Ook werd stilgestaan bij het nut en de noodzaak van dit fieldlab.

Het Fieldlab ArenA Gebied is bijzonder geschikt als testlocatie, vanwege diverse groepen mensen die er samenkomen: omwonenden, forenzen en grote aantallen evenementenbezoekers. De Gemeente Amsterdam, de Politie en de Johan Cruijff ArenA werken nauw samen om het gebied verder te verbeteren en kansen te benutten. 

Het doel is om innovaties te testen die bijdragen aan een veilige en comfortabele omgeving voor zowel bezoekers als bewoners. De kennis die wordt opgedaan, kan vervolgens worden toegepast op andere locaties in de stad of zelfs het hele land.

Alexander Scholtes, wethouder voor Digitalisering & ICT bij gemeente Amsterdam: “Hoe kunnen we nieuwe technologie gebruiken en dat ook op een verantwoorde manier doen? Dat kunnen we alleen in samenwerking met alle partijen.”

De samenwerking tussen de Gemeente, de Politie en de Johan Cruijff ArenA begon in aanloop naar het EK voetbal, waarbij het Fieldlab ArenA Gebied diende als proeftuin om het evenement op een comfortabele en veilige manier te laten verlopen. Na het succes van het EK voetbal is de samenwerking voortgezet, zowel binnen als buiten het ArenAgebied. Zo worden bodycams nu structureel ingezet in het stadion, en worden druktesensoren en dronesdetectie op meerdere locaties in Amsterdam en daarbuiten gebruikt. Deze bewezen innovaties zullen ook worden ingezet bij toekomstige evenementen, zoals SAIL 2025 en Amsterdam 750.

Het Fieldlab ArenA Gebied fungeert als een proefomgeving waar digitale en fysieke aspecten worden getest om een veilige en gastvrije openbare ruimte te creëren. Samen met verschillende partners, waaronder marktpartijen en kennisinstellingen, worden innovaties getest op een gecontroleerde en beheersbare manier, zonder de bewoners, ondernemers en bezoekers te storen. Actieve deelname van deze belanghebbenden is essentieel om samen een veilige, leefbare en comfortabele buurt te realiseren.

Vragen over het Fieldlab ArenA Gebied? Neem contact op met Daan Groenink via [email protected] (tevens lid van de ICSS werkgroep).