Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Meldingsplicht voor sensoren van start in Amsterdam

Vanaf 1 december 2021 krijgen Amsterdammers meer inzicht in hoe, waar en welke gegevens over hen in de openbare ruimte worden verzameld. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden moeten vanaf die datum hun sensoren in de openbare ruimte melden, waarna ze zichtbaar worden op een voor iedereen toegankelijke kaart. Het gaat dan bijvoorbeeld om camera’s, sensoren die de luchtkwaliteit of verkeersbewegingen meten, wifi-trackers en intelligente reclameborden. Amsterdam is de eerste gemeente van Nederland die een dergelijk register voor sensoren in gebruik heeft én het melden ook verplicht stelt.

De meldingsplicht geldt voor nieuwe sensoren en voor sensoren die al in de stad hangen. Ook mobiele sensoren moeten worden gemeld. Dat kan in één keer door het hele gebied te beschrijven waarin de sensor zich gaat bewegen. Particulieren sensoren (zoals een video-deurbel) en sensoren voor opsporing en openbare orde zijn uitgezonderd van de meldingsplicht.

Overgangsfase

De afgelopen maanden zijn gebruikt om gesprekken te voeren met de stad en eigenaren van sensoren om het registreren zo verantwoord en eenvoudig te laten plaatsvinden. Sensoren van de gemeente Amsterdam die in de openbare ruimte persoonsgegevens verwerken zijn opgenomen in het registerMet overige sensoren is een begin gemaakt.

Andere eigenaren van sensoren, zoals bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere overheden, krijgen de tijd om hun sensoren in het register te zetten. Vanaf 1 juni 2022 kan handhaving ingezet worden. Vóór die datum zal de gemeente verder in gesprek gaan met bedrijven en onderzoeksinstellingen om ze gericht te informeren over de meldingsplicht en het register

Bewustwording over data

Amsterdam vindt dat bewoners het recht hebben te weten waar en wanneer data verzameld worden. Het sensorregister en de meldplicht helpen bij het creëren van bewustwording. Het is één van de 18 acties uit de Amsterdamse Datastrategie.

Zowel het formulier, de kaart als achtergrondinformatie is te vinden via www.amsterdam.nl/sensoren

Bron: Gemeente Amsterdam