Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Impact Coalitie Safety & Security (ICSS): Geef de toekomst vorm van veilige slimme steden

De Impact Coalitie Safety & Security (ICSS) roept veiligheidspartners op om digitaliseringskansen en technologische ontwikkeling binnen de steden beter te benutten, door gebruik te maken van elkaars netwerken, experimenten en innovatiekracht. Door als partners samen te werken kunnen we dreigingen het hoofd bieden en soms voorkomen, efficiënter innoveren en opschalen. Maar dat vraagt om sturing geven aan de ontwikkeling. 

Deze oproep werd gedaan op dinsdag 28 september jl. tijdens de internationale CCR Summit, waar gemeentelijke bestuurders, beleidsmakers en diverse stakeholders bijeen kwamen. De summit gaat in op synergiën tussen belanghebbenden, beleidsmakers versus operaties en samenwerking met meerdere partners binnen het veiligheidsdomein. Het was voor ICSS dan ook het ultieme moment om deze partijen op te roepen tot samenwerking. Daarnaast werd ook de website www.veiligesmartcities.nl van ICSS gelanceerd, tijdens een presentatie van Wethouder Wim Willems die ICSS vertegenwoordigde bij het netwerkdiner.

ICSS

De Impact Coalitie Safety & Security is een samenwerking tussen gemeenten, politie, kennisinstellingen, bedrijven, VNG en HSD Office. Deze coalitie is onderdeel van de bredere Smart Society-beweging. In april 2020 werd de coalitie bekrachtigd met een intentieovereenkomst ‘Impact Coalitie Safety en Security voor Smart Society’ waarbij de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Almere, Eindhoven en Apeldoorn in de voorhoede zitten voor deze samenwerking.

Samenwerken, kennisdelen en innoveren

Doel van de Impact Coalitie is dat gemeenten en de politie van elkaar leren als het gaat om veiligheid in de openbare ruimte met smart society-oplossingen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan crowd management, inzet van drones voor veiligheid en veilige voorwaardelijke datadeling tussen burgers en overheid. De aanpak van deze drie onderwerpen wordt tijdens de CCR Summit gedeeld. Slimme sensoren en algoritmen komen op de steden af, drones zijn er al en het aantal neemt toe, iedereen heeft data en kan die delen. Maar dit leidt niet vanzelf tot slimme en verantwoorde stedelijke veiligheid, daar ligt een gemeenschappelijke opgave. Keeping cities safe and making smart secure.

Participeren
De partners binnen ICSS kiezen voor het ontwikkelen en participeren in projecten die:

  • gemeenten helpen gebiedsgericht te beveiligen met behulp van Smart City toepassingen (Crowd Management, Informatie gestuurde veiligheid, Beveiligen en bewaken van openbare ruimte), 
  • zorgen dat de Smart City toepassingen veilig zijn en op een veilige manier kunnen worden opgeschaald en geïntegreerd in bestaande omgevingen (cybersecurity), en door 
  • het werken aan de randvoorwaarden voor toekomstige ontwikkeling (zorgvuldigheid, transparantie, regie op gegevens, privacy, ethische inzet). 

Initiatieven om de stedelijke veiligheid te vergroten kunnen aanhaken op bestaande projecten en programma’s geïnitieerd vanuit de Impact Coalitie, voor uitwisseling en ‘learning by doing’. Voor meer informatie om te participeren, raadpleeg de website www.veiligesmartcities.nl