Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gemeente Den Haag en de Politie lanceren innovatiehub voor veiligheid

Hoe maak je met technologie een stad veiliger? De gemeente Den Haag en de Nationale Politie werken samen met andere partners aan deze vraag in een innovatiehub. De projecten richten zich op bewaken en beveiligen, het verantwoord inzetten van sensoren en camera’s en druktemonitoring. Zo komen kennis en kunde bij elkaar en wordt er gezamenlijk verder gebouwd aan innovatie op deze belangrijke domeinen.

Wethouder Saskia Bruines: “Den Haag wil de kansen van nieuwe technologie en data benutten voor de veiligheid in de stad. Deze samenwerking sluit goed aan bij de ambitie van de gemeente om zorgvuldig om te gaan met privacy en informatieveiligheid. Binnen de innovatiehub gaan we met meer steden testen wat wel en niet werkt in de praktijk.”

Oplossingen die worden getest, zijn onder andere het op een privacy verantwoorde manier monitoren van drukte op Scheveningen. Ook kunnen agenten in een digitale omgeving meerdere scenario’s trainen op virtuele locaties in Den Haag. 

“De innovatiehub vervult een landelijke koplopersrol en richt zich op problematiek die kan leiden tot onveilige situaties in de stad, zoals de overlast door gebruik van verdovende middelen, agressie, geluidsoverlast en ondermijning”, aldus wethouder Bruines.

Kansen van nieuwe technologie

“Met behulp van nieuwe technologie kunnen we als politie ons werk en daarmee de veiligheid verbeteren. Daarbij werken we veel samen met andere organisaties die met veiligheid bezig zijn en kennisinstellingen over de hele wereld. Vanwege de vele nationale en internationale overheidsorganisaties in Den Haag, pakken we hier onderwerpen als bewaken en beveiligen en druktemonitoring op”, aldus Henk Geveke (lid landelijke Korpsleiding Politie). Politiechef Paul van Musscher zegt als Eenheid Den Haag trots te zijn invulling te kunnen geven aan deze landelijke ambitie. “Juist in Den Haag, als internationale stad van vrede en recht, is de noodzaak tot het vinden van eigentijdse antwoorden voor de huidige en toekomstige vraagstukken op het gebied van veiligheid groot. Onze ervaringen delen we graag met collega’s elders in het land.”

Crowd Safety Manager

Een van de projecten van de innovatiehub is de zogenoemde crowd safety manager. Deze zomer is er een proef met deze digitale druktemanager op Scheveningen, waarbij wordt onderzocht hoe digitale technologie en data kunnen helpen om de drukte in de badplaats in goede banen te leiden. De digitale kaart laat zien waar het druk is, maar voorspelt ook waar drukte kan ontstaan. Zodat de gemeente, de politie, hulpdiensten en evenementenorganisaties beter kunnen anticiperen. Dat doet het 3D dashboard door een aantal anonieme databronnen met elkaar te combineren. Zo telt het systeem het aantal mensen op de boulevard en kijkt het naar informatie van het openbaar vervoer, parkeerdata, weersvoorspellingen en verkeerstellingen. 

Impact Coalitie Safety & Security

Het doel van de innovatiehub is dat ook andere steden en eenheden in Nederland profiteren van de kennis die wordt opgedaan. Via de Impact Coalitie Safety & Security worden de ervaringen gedeeld. Deze landelijke samenwerking tussen gemeenten, politie, kennisinstellingen en bedrijven wordt ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Security Delta (HSD).

Bron: Gemeente Den Haag