Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fysieke Community-bijenkomst ICSS Succesvol

De bijeenkomst op dinsdag 12 oktober had als focus het duaal gebruik van sensoren voor crowdmanagement, gebiedsbeveiliging en drones. De Impact Coalitie Safety & Security (ICSS) organiseerde de eerste fysieke community bijeenkomst sinds de oprichting in maart 2020, door COVID was hier eerder geen gelegenheid toe. De visuele samenvatting van de middag is hieronder te zien.

De middag werd geopend door Dick Brandt, voormalig kwartiermaker van de coalitie, met een overdracht van zijn functie aan Max van Meerten van de gemeente Den Haag. Aan de hand van vijf workshops, break-out rooms en een afsluitend resumé werden onderstaande veiligheidsonderwerpen besproken en kennis relevant voor de inrichting van slimme steden gedeeld.

Workshops
De eerste workshop werd gegeven door Susanne Brok van de Regiegroep Sensing Landelijke Politie over het gebruik van Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Hierin kwam naar voren dat er momenteel nog weinig sprake is van technisch medegebruik van sensoren zoals dat het geval zou zijn als een gemeente en de politie gebruik maken van verschillende data uit dezelfde sensor. Daaropvolgend nam Jaap Kroese, adviseur cameratoezicht, het woord over het gebruik van camera’s rondom de gebiedsbeveiliging ten tijde van de Floriade Expositie binnen de gemeente Almere volgend jaar. Roel van der Wal, CEO van Droneflight, nam de aanwezigen mee in de huidige grootte, mogelijkheden en nalatigheden van dronegebruik. Hij kaartte aan dat veel overheidsinstanties gebruik maken van eenzelfde drone, maar hierbij nauwelijks van elkaars kennis gebruik maken. Dit is één van de doelen waar de ICSS voor is opgericht: partijen aanzetten tot samenwerking en krachten bundelen.

Rick Budel, senior-adviseur Digitale Innovatie Ruimte van de gemeente Utrecht, presenteerde 3D-tooling waar Utrecht gebruik van maakt voor gedetailleerde simulaties van crowds en effectieve interventies voor crowdmanagement. De laatste workshop van de dag werd gegeven door Beryl Dreijer, privacy officer van de gemeente Amsterdam. Hierin benoemde zij de strenge eisen die er voor de gemeente liggen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens rondom AVG en de omgang met persoonsgegevens. Aantonen van doelbinding achter het verwerven van de gegevens en hoelang deze data bewaard wordt is besproken. Daarnaast legde ze uitdagingen voor die er liggen in het aantonen van de rechtmatige grondslag voor het gebruik van sensoren onder het mom van uitvoeren van publieke taken.

Uitkomsten
De discussies in de break-out rooms hadden als uitkomst een gedeeltelijk antwoord, maar met name ook verdere vragen. Zo kwam bij de inzet van drones naar voren dat communicatie naar buiten daarbij heel belangrijk is. Wat doe je en voor welk doel? 

In de discussie over duaal gebruik van sensoren voor gebiedsbeveiliging kwam naar voren dat het opstellen van scenario’s een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld dat er vanaf een bepaalde graad van dreiging een mogelijkheid is tot delen van data of toegang krijgen tot het systeem van de gemeente (context gebonden toegang).

Uit de discussie over crowdmanagement werd er onderscheid gemaakt tussen het medegebruik van sensoren en het samenwerken van partijen door onderling informatie te delen. Medegebruik is technisch wel mogelijk, maar wordt door gemeenten beperkt gebruikt omdat een bewegingssensor of passantenteller die door een andere partij zoals de politie als videocamera kan worden gebruikt de uitvoering en goedkeuring van een Data Protection Impact Assessment (DPIA) moeilijker maakt.

Met voldoende ruimte voor netwerken voorafgaand aan de bijeenkomst, gedurende koffiepauzes en tijdens de borrel achteraf zijn er goede discussies geweest en connecties aangegaan. Hierbij is de uitnodiging uitgegaan voor een nieuw aan te snijden onderwerp voor de eerstvolgende bijeenkomst of een vervolg op huidige sessiethema’s.