Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Symposium E-Discovery 2022

Het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery van Hogeschool Leiden organiseert op dinsdag 15 maart 2022 de 12e editie van het symposium E-Discovery. Dit jaar staat het thema ‘Digitaal bewijs en Ondermijning’ centraal.

Meld je aan voor het symposium E-Discovery 2022

Digitaal bewijs en Ondermijning

Ondermijning vormt een bedreiging voor de veiligheid van onze samenleving en onze rechtstaat. Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van financieel economische criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de boven- en de onderwereld vervagen. Denk aan drugscriminaliteit en witwassen. De bestrijding van ondermijning is een speerpunt van het kabinet. 

Veel organisaties, zoals Belastingdienst, politie, OM en gemeenten werken samen om ondermijnende criminaliteit een halt toe te roepen. Digitale sporen en data worden actief ingezet voor fraudedetectie en kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan hypothese- en scenariovorming.

Programma

Het programma voor het symposium is nog in ontwikkeling. Verschillende experts en bedrijven komen spreken tijdens het symsposium. Dit zijn in ieder geval: De Data Science Kamer van het Institute for Financial Crime IFFC (project: Ondermijningsmonitor Bedrijventerreinen), Smart Cell Find The Money, Taskforce Brabant Zeeland en Web-IQ: een Nederlands bedrijf dat ook open source intelligence oplossingen ontwikkelt waaronder de BrancheScan; een tool waarmee op basis van open bronnen, controles in steden efficiënt en doelgericht kunnen worden voorbereid.

Daarnaast vertelt het lectoraat Digital Forensics & E-Discovery over de lopende onderzoeksprojecten, waaronder het Open Source Intelligence onderzoek. 

Informatiemarkt

Naast presentaties door experts op het gebied van cybersecurity en (digitaal) forensisch onderzoek, hopen wij, afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen, een fysieke informatiemarkt met bedrijven en organisaties en onze gebruikelijke netwerkborrel te kunnen organiseren. 

Aanmelden

Meld je aan voor het symposium E-Discovery 2022.