Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Principes voor Crowd-monitoring: Ethiek in de Praktijk


Deze sessie is onderdeel van de ‘Week van de Digitale Ethiek’ en wordt in samenwerking met de gemeente Den Haag georganiseerd.

Met technologie kun je de leefbaarheid en de veiligheid van de buitenruimte vergroten. Voorbeelden hiervan zijn sensoren die zien of het ergens te druk wordt, of simulaties van een ‘voetgangersrijke’ binnenstad. Dat roept natuurlijk allerlei ethische vragen op, waarvoor gemeenten een set Principes voor zichzelf opstellen. Zoals het registreren van sensoren in een register, het bespreken van de inzet met bewoners en ondernemers en de inkadering van bijvoorbeeld risicovolle algoritmen. Zo vertalen we grote ethische concepten als transparantie en legitimiteit naar de praktijk van onze organisaties. 

De eerste draft van de Principes voor Crowd-monitoring is klaar, tijdens de sessie lichten we deze toe en zijn we vooral benieuwd naar uw reacties en aanvullingen.

Aanmelden
Wilt u graag online deelnemen aan deze sessie? Meld u dan hier aan om deze sessie bij te wonen.

Let op: deelname aan deze sessie is bedoeld voor ambtenaren en experts. 

Week van de Digitale Ethiek
Ethiek verdient een plek in het bestuurlijke gesprek en in het publieke debat. Daarom organiseert de gemeente Den Haag van 24 tot en met 28 januari 2022 de ‘Week van de Digitale Ethiek’. Tijdens deze week zijn er diverse workshops, debatten, kennisgesprekken en stadswandelingen waaraan u deel kunt nemen. Voor meer informatie kijkt u op de pagina van de Week van de Digitale Ethiek.