Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Op (weg) naar de echte slimme stad – Den Haag

Dit programma wordt georganiseerd door het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities

Sinds de toeslagenaffaire is duidelijk dat de inzet van technologie, data en algoritmes door (overheids-)organisaties grote consequenties kan hebben voor het leven van burgers. Toch blijven technologische innovaties en toepassingen een vanzelfsprekendheid, zeker in stedelijke contexten.  

Er wordt niet of nauwelijks publiek en politiek debat gevoerd over de plek van technologie in de stad en de openbare ruimte. Denk maar aan de uitrol van WhatsApp-buurtpreventiegroepen, data-gedreven werken door de gemeente, surveillance-methoden en stedelijke laboratoria. Het zijn praktijken die we in alle steden en gemeenten in Nederland zien, en toch staan technologie en digitalisering niet eens in de top 25 van belangrijkste onderwerpen in de gemiddelde Nederlandse gemeenteraad, het hoogste stedelijke bestuursorgaan.  

Wat kunnen wetenschappers, maatschappelijke organisatie, journalisten, bestuurders en volksvertegenwoordigers samen doen om de impact van digitalisering in de stedelijke omgeving sterker in het publiek en politiek debat te verankeren? Deze vraag willen wij verkennen tijdens onze bijeenkomst ‘Op (weg) naar de echte slimme stad’ op donderdag 22 juni onder leiding van onze moderator Inge Janse (Algemeen Dagblad). 

Tijdschema

Inloop: 13.30

Start programma: 14.00

Dubbelbenoeming: 16.00

Borrel: 17.00

Locatie en datum

Waar: Auditorium, Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag

Wanneer: 22 juni

klik hier om je aan te melden en klik hier voor meer informatie