Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Meetup Digitale Grondrechten en Ethiek in de praktijk

Het Kennisnetwerk Data en Samenleving nodigt u van harte uit voor de online meetup ‘Digitale Grondrechten en Ethiek in de praktijk’ op woensdag 15 maart.

Gemeenten merken het als eerste wanneer door snelle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering de verhoudingen in onze samenleving fundamenteel veranderen -en steeds meer in disbalans raken. Ook die tussen overheid en inwoner. Steeds meer gemeenten zijn dan ook bezig met de vraag hoe zij binnen hun organisatie digitale grondrechten en publieke waarden kunnen beschermen.

Tijdens deze meetup presenteren verschillende gemeenten hoe zij digitale grondrechten en ethiek hebben geborgd binnen hun organisatie en delen ze praktijkervaringen. Verder presenteert het Ministerie van BZK haar werkagenda en leren we meer over de Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA). 

Hoe zet je digitale grondrechten en ethiek op de (bestuurlijke)agenda? Hoe organiseer je de aanpak van daarvan binnen je organisatie? Welke uitdagingen kom je tegen in de ontwerp- en implementatiefasen? Waar lopen gemeenten tegenaan bij de aanpak van digitale ethiek? En welke successen zijn er te vieren?Deze en andere vragen komen aan bod in de VNG Community Digitale Grondrechten en Ethiek die tijdens deze meetup afgetrapt wordt.  

 Programmaonderdelen 
·       Uthiek en behandelde casuïstiek. Iris Neeleman van gemeente Utrecht. 
·       Cities Coalition for Digital Rights, doorvertaling naar de praktijk. Milou Jansen van gemeente Amsterdam. 
·       De rol van digitale ethiek en praktijkvoorbeelden. Michael Stam van gemeente Den Haag. 
·       Aftrap Community Digitale Ethiek. Júlia Ortí van de VNG. 
·       Werkagenda Waardengedreven Digitalisering. Elise Wendt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
·       De toepassing van IAMA in de gemeentelijke praktijk. Daniel de Klein van gemeente Helmond. 
·       IAMA, theorie en praktijk. Iris Muis van Universiteit Utrecht. 

Praktische informatie 
·       Datum: woensdag 15 maart 
·       Tijd: 10.30-12.00 uur 
·       Locatie: online. De deelnamelink ontvangt u enkele dagen voor aanvang. 

Let op: de meetups zijn enkel toegankelijk voor professionals werkzaam bij de overheid of wetenschap/onderwijs

Voor meer info/aanmelden, klik hier.