Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Digitale Principes, stedelijke veiligheid en het gebruik van (AI) technologie in de openbare ruimte

Een jaar geleden stemden Nederlandse gemeenten unaniem in met richtlijnen omtrent het gebruik van technologie in de openbare ruimte: de Principes Digitale Samenleving. De uitwerking van die richtlijnen is in volle gang, bijvoorbeeld in nieuwe inkoopvoorwaarden van gemeentes.

Maar hoe werkbaar zijn deze afspraken in de praktijk? En welke consequenties hebben recente cyber en AI wet- en regelgeving van de EU en van de Nederlandse overheid voor de Principes Digitale Samenleving?

Daarover willen we graag met gemeentes, adviseurs en leveranciers van technologie in gesprek.

Agenda op hoofdlijnen

  • Principes Digitale Samenleving in de praktijk: hoe kunnen ze vertaald worden naar inkoopvoorwaarden van gemeenten?
  • Recente Europese en Nederlandse cyber en AI regelgeving: wat betekenen die voor de Digitale Principes?
  • Hoe zit het met de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van privé camera’s van bewoners en bedrijven (denk aan deurbellen en winkelcamera’s)

We gaan graag in gesprek met

  • Leveranciers en adviseurs van technologie (AI, hard- en software)
  • Beleidsmedewerkers veiligheid of innovatie van gemeenten
  • Inkopers van technologie bij gemeenten
  • Onderzoekers in het AI-MAPS project (AI Multi‐Agency Public Safety Issues)

Meer informatie