Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Digital twins en veilige steden

De digital twin is een technologie die de afgelopen jaren een enorme vlucht heeft genomen. Maar wat is precies een digital twin en voor welke doeleinden kan je het gebruiken? Doormiddel van literatuuronderzoek en interviews met experts is onderzocht welke kansen digital twins bieden voor de veiligheid van steden en welke risico’s er aan zijn verbonden.

Een digital twin schetst een zo accuraat mogelijk virtueel beeld van een fysiek proces of object. Dit beeld wordt gecreëerd doordat er data uit de werkelijkheid in het model worden gestopt waardoor je een virtuele twin krijgt van het fysieke object of proces. Data kunnen real-time worden geüpdatet waardoor het model kan worden ingezet voor verkenningen en eventuele voorspellingen.

Digital twins worden op dit moment al in vele sectoren ingezet, zoals in de bouw, energieopwekking en de auto-industrie. Maar ook in steden kunnen digital twins een grote(re) rol gaan spelen. Doormiddel van het gebruik van beschikbare technologische innovatie binnen een stad kan namelijk de veiligheid vergroot worden, bijvoorbeeld door inzet van camera’s en licht- of geluidssensoren. Het benutten van technologische vooruitgang is daarom essentieel voor smart cities en digital twins zouden daarin een toenemend grotere rol kunnen gaan spelen.

Dat de technologie van digital twins zo’n grote vlucht heeft genomen zou kunnen worden verklaard door een breed scala aan kansen die het biedt. Niet alleen zijn digital twins in steden relevant voor crowdmanagement, ook kan het ondersteuning bieden bij verschillende veiligheidsvraagstukken, zoals het voorbereiden op crisissituaties en het opstellen van evacuatieplannen. Wanneer digital twins worden toegepast in rampenbeheer, is het mogelijk om met een digital twin hypothetische rampen te creëren en daarmee te testen waar de infrastructuur zwak is en welke gebouwen / ziekenhuizen getroffen zullen worden. Hetzelfde geldt voor mogelijke knelpunten in doorstroming van mensenmassa’s of het voorspellen van het effect van interventies in de openbare ruimte.

De inzet van digital twins is echter niet alleen maar rooskleurig. Risico’s op het gebied van privacy, data integratie en het te veel afhankelijk worden van digital twins zijn aanwezig. Technologieën boeken namelijk steeds meer vooruitgang en zorgen ervoor dat processen eenvoudiger te beheersen of beter begrepen worden door de mens. Mensen zijn dus vaak erg positief over het gebruik van digital twins. Hierin schuilt echter een gevaar, omdat hoe meer we op een digitaal systeem vertrouwen, hoe groter de kans is dat er een keer een fout zal optreden. Op dit moment gebruiken we digital twins niet alleen om efficiëntie te vergroten, maar ook om beslissingen te nemen op basis van de informatie van de digital twin. Dit zou gevaren kunnen opleveren voor de veiligheid van mensen. Wanneer er foutieve data, bijvoorbeeld door een hacker of een kapotte sensor, in een digital twin worden gestopt waardoor het lijkt alsof het niet druk wordt terwijl dit in werkelijkheid wel zo gaat zijn, zullen er niet bij voorbaat de juiste maatregelen worden genomen om die drukte te voorkomen of in goede banen te leiden. In het ergste geval zou dit kunnen lijden tot verdrukking.

Experts op het gebied van digital twins herkennen dat er risico’s aan het gebruik van digital twins kleven. Echter is er onder hen ook een groot enthousiasme en optimisme aanwezig. Er zijn vele toepassingsmogelijkheden en verschillende use cases tonen nu al aan dat digital twins in steden kunnen worden ingezet om veiligheid te vergroten. Om tot verdere ontwikkeling te komen van digital twins is het echter wel noodzakelijk dat samenwerking in de digital twin branche wordt bevorderd. Niet alleen zal meer samenwerking tot het makkelijker delen van informatie lijden tussen partijen, ook kan het bijdragen aan het veiliger worden van een stad. Betere samenwerking zorgt er namelijk voor dat digital twins op een efficiëntere manier kunnen worden toegepast doordat een partij niet zelf het wiel steeds hoeft uit te vinden.

Het onderzoek is uitgevoerd door Welmoed Ibelings onder supervisie van HSD Office, in opdracht van de Impact Coalition Safety & Security. Dit onderzoek maakt deel uit van de bijdrage van HSD aan en betrokkenheid bij veiligheid en beveiliging in Smart Cities. Lees hier meer over ons Smart Secure Resilient Cities-programma. Lees hier meer over de Impact Coalition Safety & Security. Lees hier het volledige rapport.