Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Community bijeenkomst Veilige Smart Cities in teken van groei en kennisdeling

Op donderdag 15 september jl. organiseerde de Impact Coalitie Safety & Security op de Floriade Expo in Almere de community bijeenkomst ‘Veilige Smart Cities: In de Groei’. De dag stond in het teken van de inspirerende projecten waarbij nieuwe data en technologie worden gebruikt om steden veiliger te maken. Susanne Brok van de Nationale Politie modereerde het geheel op passende wijze. 

Waar past het thema ‘In de groei’ beter dan op een wereldtuinbouwtentoonstelling? De Floriade Expo 2022 vormde daarom het decor voor deze derde community bijeenkomst van de Impact Coalitie. Inspiratie, innovatie en een blik naar de toekomst stonden centraal. 

Lopende projecten
Medewerkers van verschillende gemeenten, kennisinstellingen en politie kregen tijdens de community bijeenkomst een indruk van de diverse projecten. Zo werd o.a. de proef “Crowd Safety Manager” gepresenteerd door Matthijs Flim, domeinregisseur Smart City bij de Nationale Politie. De Crowd Safety Manager is een digitale kaart waarop de drukte zichtbaar is. Het systeem analyseert en voorspelt ook waar drukte kan gaan ontstaan. Met als doel dat de gemeente, hulpdiensten, politie evenementenorganisaties hetzelfde beeld hebben en zo beter kunnen anticiperen. Birgit Taal van de gemeente Den Haag presenteerde het bijpassende project “Druktemeting en detectie groepsvorming”. In dit project zetten speciale privacy vriendelijke camera’s beelden met een algoritme automatisch om in aantallen aanwezige mensen en groepen mensen. De boulevard van Scheveningen fungeert naast toeristische trekpleister namelijk ook als innovatieve testomgeving: Het Living Lab Scheveningen. 

Joshua Serrão, strategisch adviseur bij de gemeente Amsterdam presenteerde het Amsterdam Drone Lab, waarbij de stad vanuit het lab toewerkt naar 3D stedelijke veiligheid. De stad stelt zich daarbij de vraag wat te doen vooruitlopend op de opkomende sector en innovatie rondom drones en luchtmobiliteit. Dronedetectie is hierin de eerste stap met een doorkijk naar het inrichten van toezicht en handhaving. En naast innovatie spelen processen, bevoegdheden en beleidsmatige keuzes ook een belangrijk rol.

Verkeersheuvels
Max van Meerten een van de trekkers van de Impact Coalitie, lichtte het project “Principes voor de digitale samenleving 2.022” toe. Principes die zijn opgesteld onder leiding van de VNG. De 2.022 versie is een voortzetting van de principes die in 2019 zijn opgesteld. Dit keer is er vooral gekeken vanuit het perspectief van crowdmanagement. Deze principes zijn daarom opgesteld vanuit de Impact Coalitie Safety & Security. De principes gaan onder meer over publieke waarden, transparantie en ethiek bij het gebruik van technologie in de buitenruimte door gemeenten. De principes zorgden voor een interessante discussie in de zaal. Waarom zou je een sensor wel na een vaste periode evalueren, maar bijvoorbeeld een verkeersheuvel niet?

Prof. dr. Gabriela Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam sprak over het ELSA Lab ‘AI-MAPS’ (AI for Multi-Agency Public Safety issues). De ontwikkeling van een ecosysteem van vertrouwen met betrekking tot AI-geassisteerde bevordering van de openbare veiligheid staat centraal in dit ELSA Lab. In verschillende scenario’s worden voordelen en waarborgen geanalyseerd tegen de achtergrond van een privaat-publiek-machine-agentschap.

Achter de schermen

De bijeenkomst werd afgerond door Brian Benjamin, programmamanager Digital City & Innovation, van de gemeente Almere. De deelnemers kregen met zijn presentatie een kijkje achter de schermen met betrekking tot de digitale infra en de daarbij behorende veiligheidsmaatregelen op het Floriade terrein. Het bedrijf VCS presenteerde een dashboard dat de gemeente Almere gebruikt tegen ondermijning. 

De innovatietour op het Floriadeterrein maakte de bijeenkomst compleet. Hierbij werden meerdere innovaties bezocht. Tijdens deze tour werd duidelijk welke slimme nieuwe technologie in de tuinbouwsector wordt toegepast. Denk aan de inzet van Augmented Reality, VR-brillen, maar ook slimme camera’s en drones die zich in de kassen richten op ongenodigde vliegen. 

Geslaagde dag
Halverwege de middag werd er een marktplaats georganiseerd waarin de deelnemers in gesprek gingen over de projecten. De community bijeenkomst zorgde zo voor nieuwe inspiratie, verbinding en contacten. Met veel dank aan de gemeente Almere!.

Benieuwd welke projecten binnen de Impact Coalitie Safety & Security door de partners zijn geïnitieerd? Alle projecten zijn via onze website terug te vinden via Programma’s en Projecten. Of neem contact op met Max van Meerten: [email protected].