Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

B(l)oeiende community bijeenkomst ICSS: Weerbare Sierteelt

Hoe werk je samen aan een veilige en weerbare sierteeltsector? En hoe kan data helpen bij het tegengaan van ondermijning op transporthubs? Die vraag stond maandag 17 april centraal bij de community bijeenkomst van de Impact Coalitie Safety & Security.

De community van de Impact Coalitie was maandag 17 april te gast bij de bloemenveiling van FloraHolland in Aalsmeer. Met een bedrijfsoppervlakte van 1,5 miljoen vierkante meter (zo groot als Monaco) en tienduizend vervoersbewegingen per dag, is dit een van de grootste hubs van het land.

De politie en FloraHolland werken binnen de aanpak weerbare Sierteeltsector met publieke en private partijen samen aan het blijvend weerbaar maken van de sierteeltsector tegen ondermijnende criminaliteit. Huibert den Butter van de Nationale Politie en Melissa Langereis van de politie Amsterdam namen ons mee in deze unieke aanpak.

Gemeenten Amsterdam, Den Haag, Almere, Breda, de Politie, onderzoekers van het ELSA Lab AI MAPS, de VNG, Security Delta en FloraHolland gingen daarna met elkaar in gesprek over welke barrières je kan opwerpen om misbruik van logistieke processen door criminelen tegen te gaan. En hoe digitale middelen hierbij van dienst kunnen zijn.

Ook vertelde Hans Nouwens van de gemeente Breda over de Proeftuin Bedrijventerrein Hazeldonk. Hierbij wordt data gecombineerd op een digital twin. Onderzocht wordt of deze digitale replica van de werkelijkheid helpt om de weerbaarheid van het gebied tegen ondermijning te bevorderen.

Max van Meerten gaf een presentatie over het Registratiesysteem Scheveningen Haven. Dit is een en intelligent videoanalyse-systeem dat met behulp van Artificial Intelligence (AI) in en- uitvarend vaarverkeer in de haven van Scheveningen herkent. Dit helpt de gemeente om de informatiepositie over het reilen en zeilen in de haven te verbeteren.

Het was een waardevolle ochtend waarbij veel kennis is gedeeld en contacten zijn gelegd. Ook werd duidelijk dat de aanpak van Weerbare Sierteelt Ruimte erg lijkt op die van de ICSS. Het draait namelijk om de kracht van het netwerken. De kantoorruimte van Weerbare Sierteelt op de bloemenveiling helpt hierbij enorm goed om elkaar te ontmoeten en koffie te kunnen drinken.

Bedankt politie en FloraHolland voor de gastvrijheid en inspiratie!