Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Amsterdam organiseert 3e editie Digital Rights Day

Op 10 december is de Internationale Dag van de Mensenrechten. In het kader hiervan besteed de gemeente Amsterdam van 5 tot en met 11 december aandacht aan digitale mensenrechten in de stad met de Digital Rights Day wat voor de derde keer wordt georganiseerd. Hoe zit het met de privacy van burgers als zij op straat worden gefilmd door camera’s? En wat gebeurt er met gegevens als zij een online formulier invullen?

Tijdens deze week kunnen deelnemers meer leren over hun online rechten, en over wat zij zelf kunnen doen om hun rechten te beschermen. Het gaat bij digitale mensenrechten over alle mensenrechten uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, maar dan in de context van de digitale, online wereld.

Activiteiten in de hele stad

In de week van Digital Rights Day vinden er in de hele stad activiteiten plaats die te maken hebben met digitale mensenrechten. Deze activiteiten worden georganiseerd door verschillende organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van digitalisering, zoals Cybersoek, Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Digital Rights House, OBA en de gemeente Amsterdam.

Aandacht voor Sensoren en Algoritmes

Ook voor de onderwerpen sensoren en algoritmes is er aandacht. Zo kunnen deelnemers meedenken over het gebruik van sensoren en meer informatie inwinnen over het gebruik van algoritmes in de stad.

Onderstaand een selectie van activiteiten op het gebied van deze twee onderwerpen:

Zintuigen van Amsterdam 

De gemeente gebruikt steeds meer ‘slimme’ sensoren om de stad te verbeteren. De installatie Zintuigen van Amsterdam laat zien welke sensoren er zijn, welke gegevens ze verzamelen en wat er met de verzamelde data gebeurt. Bezoekers van de expositie worden van harte uitgenodigd mee te denken door hun mening te geven over verschillende toekomstscenario’s die worden geschetst.  

Zintuigen van Amsterdam, 5 december 2022 
Zintuigen van Amsterdam, 6 december 2022
Zintuigen van Amsterdam, 7 december 2022 
Zintuigen van Amsterdam, 8 december 2022
Zintuigen van Amsterdam, 9 december 2022

 

Denk mee over camera’s in de openbare ruimte

De stad hangt vol met sensoren, zoals camera’s, geluidsmeters en verkeerstellers. De gemeente Amsterdam gebruikt deze sensoren om de stad veilig, schoon en leefbaar te houden. Daarbij is de privacy van inwoners heel belangrijk. Daarom werken we aan duidelijke richtlijnen over de inzet van sensoren.

In de week van Digital Rights Day nodigt de gemeente Amsterdan burgers graag uit om hun ideeën over sensoren op straat te delen. En welke rol zij van de gemeente verwacht. De ideeën worden gebruikt om het beleid beter te maken.

Afwegingen rond sensoren, 6 december 2022
Afwegingen rond sensoren, 8 december 2022

Alles over het algoritmeregister

De gemeente Amsterdam heeft samen met Helsinki een algoritmeregister ontwikkeld waarin iedereen die dat wil, moet kunnen opzoeken welke algoritmes de gemeente gebruikt, vragen kan stellen en mee kan denken. In navolging van Amsterdam komt er ook een landelijk algoritmeregister. Maar wat is dit register nou precies en wat kun je er wel en niet vinden? En hoe zit het met algoritmen die er nog niet in staan?

De gemeente Amsterdam verzamelt graag jullie input over de eisen en wensen die jullie hebben over transparantie in algoritmen in gebruik door de gemeente Amsterdam. Jullie input wordt meegenomen in de inrichting van het landelijk register en doorgegevens als input voor de AI-Act, een Europese wet in wording. Hapjes en drankjes zijn aanwezig.

Alles over het algoritmeregister, 9 december 2022

Meer weten en aanmelden

Ga voor meer informatie en het volledige programma naar digitalrightsday.org/amsterdam

Alle activiteiten zijn gratis. 
Voor enkele activiteiten dient men zich aan te melden.

Digital Rights Day Amsterdam

Dit is de derde keer dat de gemeente Amsterdam samenwerkt met Digital Rights House om rondom 10 december aandacht te vragen voor digitale mensenrechten. Digital Rights House is een stichting die onderzoek doet naar de status van de bescherming van de digitale rechten van burgers. Kennis en advies hierover wordt onder andere met de gemeente Amsterdam gedeeld. Met als doel om digitale rechten van Amsterdammers te beschermen in een snel digitaliserende samenleving.