Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AI-MAPS voorbereid op uitdaging

Kunstmatige intelligentie (AI) is de laboratoriumfase ontgroeid en wordt steeds breder en diepgaander ingezet meldt Peter van der Putten van Pegasystems in het Emerce artikel “Speelkwartier is over: kansen en uitdagingen op het gebied van AI in 2023” van 22 december jl. 

In het artikel zegt Van der Putten dat het belangrijk is dat organisaties op AI-gebaseerde beslissingen, systemen en producten gaan inventariseren, en daarbij aangeven welke het meest risicovol zijn. “Het is van belang om AI-systemen continu te controleren op prestaties, robuustheid, eerlijkheid en transparantie – ook na de ontwerpfase.”

Een van de uitdagingen waar het AI-MAPS (AI voor Multi-Agency Public Safety issues) consortium al mee bezig is. Begin 2022 werd door het NWO en de NL AI Coalitie  bekendgemaakt dat het consortium gehonoreerd is voor het starten van een Elsa Lab. 

Samen met andere toegekende ELSA Lab projecten is er in totaal meer dan 10 miljoen toegekend voor onderzoek en in juni 2022 een netwerkproject ingediend. Initiatiefnemers van de call zijn de ministeries van Economische Zaken en KlimaatDefensieJustitie en VeiligheidBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

ELSA Lab

De toekenning vloeit voort uit de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving- naar een ecosysteem van vertrouwen’. Binnen een co-creatieve omgeving wordt in een ELSA Lab (‘Ethical, Legal and Societal Aspects’) door onderzoekers en bedrijven, een samenhangend onderzoek uitgevoerd naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen. Het onderzoek op basis van de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’ moet de ontwikkeling ondersteunen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen, mensenrechten respecteren – waar mogelijk versterken – en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Het onderzoek draagt aldus bij aan de bouw aan een ecosysteem van vertrouwen.

in de komende vijf tot zes jaar wordt binnen het AI-Maps consortium samen gewerkt met de Erasmus Universiteit RotterdamTU DelftTNOUniversiteit LeidenDe Haagse Hogeschoolde Willem de Kooning Academiede Nederlandse Nationale PolitieRotterdam Arts & Science Lab (RASL)Civic AI Lab,GoogleDeloitteSynthOOddity.ai,  SIDN,  NokiaNationale Politie Lab AIUbiOpsRathenau InstituutPublicSonarWoonstad RotterdamNederlandse Politie AcademieCENTRICSecurity Delta (HSD)de Impact Coalitie Safety & SecurityAxis Communication en Lanner.

Met de steun van de gemeente Den Haag hielp HSD Office bij de matchmaking van het AI-MAPS consortium, het verbinden van relevante belanghebbenden met de consortia en het traject voorafgaand aan indiening. Zowel Den Haag als HSD maken onderdeel uit van de Impact Coalitie Safety & Security.

Lees hier meer over AI MAPS.

Lees hier het persbericht van de NWO.

Lees hier meer over het ELSA lab concept.