Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AI-MAPS onderzoekers verkennen praktische implicaties van ‘Principes voor de Digitale Samenleving’

Tijdens een recente workshop op de HSD Campus werkten AI-MAPS onderzoekers samen met de Impact Coalitie Safety & Security, VNG, en Security Delta (HSD) om de Nederlandse ‘Principes voor de Digitale Samenleving’ te verkennen. De workshop, gehouden op donderdag 28 februari, had tot doel de praktische implicaties van deze principes voor gemeenten en technologiebedrijven te onderzoeken.

Tegen het einde van 2022 keurde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) unaniem de Principes voor de Digitale Samenleving goed, als leidraad voor beleid met betrekking tot digitale gegevensverzameling en biometrische surveillancetechnologie. AI-MAPS-onderzoekers, die tevens hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de principes, zochten actief onderzoeksvragen voor hun tweede casus met betrekking tot vaste particuliere camera’s die openbare ruimtes vastleggen, waaronder apparaten zoals ‘slimme’ deurbellen en winkelcamera’s.

De workshop richtte zich op essentiële vragen: Hoe kunnen gemeenten en technologieleveranciers deze principes effectief toepassen bij inkoop en ontwerp? Welke invloed kan dit hebben op producten en diensten in de private sector? Hoe praktisch en begrijpelijk zijn deze principes, vooral met het oog op toekomstige Europese wetgeving?

Voor een gedetailleerde verkenning van deze vragen en inzichten die tijdens de workshop zijn opgedaan, lees de volledige blog hier.