Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

AI-MAPS consortium gehonoreerd voor starten ELSA Lab Mensgerichte AI-onderzoek 

Het AI-MAPS (AI voor Multi-Agency Public Safety issues) consortium is gehonoreerd voor het starten van een Elsa Lab. Dit werd vrijdagmiddag 28 januari 2022 bekend gemaakt door het NWO en de NL AI Coalitie tijdens een onlinebijeenkomst van de werkgroep Mensgerichte AI.

De toekenning vloeit voort uit de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving- naar een ecosysteem van vertrouwen’. Binnen een co-creatieve omgeving wordt in een ELSA Lab (‘Ethical, Legal and Societal Aspects’) door onderzoekers en bedrijven, een samenhangend onderzoek uitgevoerd naar technologische, economische en samenlevingsuitdagingen. Het onderzoek op basis van de NWA-call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving’ moet de ontwikkeling ondersteunen van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen, mensenrechten respecteren – waar mogelijk versterken – en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Het onderzoek draagt aldus bij aan de bouw aan een ecosysteem van vertrouwen.

De Impact Coalitie Safety & Security maakt onderdeel uit van het AI-Maps consortium waar in de komende vijf tot zes jaar wordt samen gewerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam, TU Delft, TNO, Universiteit Leiden, De Haagse Hogeschool, de Willem de Kooning Academie, de Nederlandse Nationale Politie, Rotterdam Arts & Science Lab (RASL), Civic AI Lab, Deloitte, Google, SynthO, Oditty.ai, SIDN, Nokia, Nationale Politie Lab AI, UbiOps, Rathenau Instituut, PublicSonar, Woonstad Rotterdam, Nederlandse Politie Academie, CENTRIC, Security Delta (HSD), Axis Communication en Lanner.

Samen met andere toegekende ELSA Lab projecten – waarbij in totaal meer dan 10 miljoen voor onderzoek is toegekend – wordt in juni 2022 een netwerkproject ingediend. Dit netwerkproject heeft als doel het generaliseren van de onderzoeksresultaten en het opschalen van de oplossingen van de verschillende ELSA Labs, een learning community te genereren en een blauwdruk van een ELSA Lab te maken. 

Initiatiefnemers van de call zijn de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Over AI-MAPS
Openbare veiligheid is van vitaal belang voor het functioneren van samenlevingen: Zonder veiligheid is er geen vrijheid, geen geluk en geen welvaart. Veiligheid is voor ons belangrijk en moet daarom door alle maatschappelijke partners gezamenlijk worden vormgegeven en in stand gehouden. Gegevens die door meerdere actoren worden gegenereerd, spelen een steeds belangrijkere rol bij de preventie, paraatheid en beperking van schade of rampen. De ontwikkeling van een ecosysteem van vertrouwen met betrekking tot AI- geassisteerde bevordering van de openbare veiligheid staat centraal in deze ELSA Lab-toepassing. In verschillende scenario’s worden voordelen en waarborgen geanalyseerd tegen de achtergrond van een privaat- publiek-machine-agentschap. 

Met de steun van de gemeente Den Haag hielp HSD Office bij de matchmaking, het verbinden van relevante belanghebbenden met de consortia en het project voorafgaand aan indiening. Beiden maken ook onderdeel uit van de Impact Coalitie Safety & Security.

Lees hier het persbericht van de NWO.

Lees hier meer over het ELSA lab concept.