Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Digitale veiligheid van Nederlandse gemeenten

Van sluizen tot bruggen en verkeersinstallaties: Nederlandse gemeenten beheren een scala aan belangrijke technologieën die onze openbare ruimte draaiende houden. Maar hoe goed zijn deze systemen digitaal beveiligd? Een recente enquête, die De Haagse Hogeschool uitvoerde in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), werpt hier licht op. 

In het onderzoek bundelden onderzoekers van de lectoraten Cybersecurity & Safety en Changing Role of Europe van De Haagse Hogeschool hun krachten met studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde. Door middel van een enquête gericht aan de Chief Information Security Officers (CISO’s) van Nederlandse gemeenten, onderzochten ze de digitale beveiliging van Operationele Technologie (OT-)objecten. Operationele Technologie is een verzamelnaam voor alle systemen die worden gebruikt om fysieke apparatuur, zoals machines in fabrieken, en stedelijke infrastructuur, zoals verkeerslichten, bruggen en afvalwaterinstallaties, digitaal te beheren, te controleren en te bedienen. 

Uit het onderzoek blijkt dat er weinig vertrouwen is in de huidige cybersecuritymaatregelen voor deze systemen. De meerderheid van de respondenten oordeelt dat deze maatregelen tekortschieten. Deze bevindingen komen op een cruciaal moment, aangezien de cybersecurity van de automatisering van gemeenten binnenkort aan strengere eisen moet voldoen. Met de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de herziene Europese Network and Information Security-richtlijn (NIS-2), worden Nederlandse gemeenten aangemerkt als essentiële entiteiten. Dit betekent dat zij wettelijk verplicht zijn passende en evenredige maatregelen te nemen om cyberrisico’s te beheersen. 

De resultaten van het onderzoek bieden inzicht in de huidige staat van cybersecurity in de automatisering van gemeenten in de openbare ruimte, evenals de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Cybersecurity wet. Wil jij meer weten over het onderzoek?

Lees dan hier het volledige onderzoeksrapport.

Bron: Haagse Hogeschool