Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Convenant ondertekend over lokale cybersecuritystrategie

Minister Yeşilgöz-Zegerius van J&V, staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering en VNG-voorzitter en burgemeester van Den Haag Van Zanen tekenden op donderdag 21 december jl. een convenant over de gezamenlijke inzet voor meer digitale veiligheid op lokaal niveau.

Hiermee is een eerste stap gezet om de digitale dreiging bij gemeenten beter aan te pakken. Komende periode zullen rijk en gemeenten samenwerken om tot passende inhoudelijk oplossingen en de bijbehorende financiering te komen.

Lokaal perspectief cybersecuritystrategie

Onlangs presenteerde het kabinet de Nederlandse cybersecuritystrategie 2022-2028 (NLCS). Daarin staat de strategie en visie van het kabinet op de digitale samenleving en de rol van de overheid als het gaat om digitale veiligheid. Om meer aandacht te geven aan het lokale perspectief op digitale veiligheid zijn de VNG en G4 door het rijk nauw betrokken bij de totstandkoming van de NLCS.

Uitdagingen voor gemeenten

Door dat traject, en de praktijkervaring van de G4 in de afgelopen jaren, werd duidelijk dat er voor gemeenten nog een aantal fundamentele uitdagingen zijn waaraan gezamenlijk moet worden gewerkt:

  • De vertaling van het fysieke veiligheidsstelsel naar digitale veiligheid: duidelijke afspraken over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het lokaal bestuur op digitale veiligheid.
  • Het situationeel beeld: een betere informatiepositie, zodat gemeenten over een beter beeld van dreigingen, kwetsbaarheden en incidenten kunnen beschikken.
  • De structurele financiering voor de verhoging van digitale veiligheid op lokaal niveau, waaronder de uitvoering van de NLCS.

Deze uitdagingen pakken rijk en gemeenten komende maanden op. Alleen door samen aan de slag te gaan, kan er een digitaal veilige maatschappij voor alle burgers komen. 

Lees hier het bestuurlijk convenant digitale veiligheid gemeenten (pdf, 105 kB)

Bron: VNG