Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Van innovatie naar implementatie in Smart Cities: aanbevelingen voor succes

In Nederland wordt de afgelopen jaren veel gexperimenteerd met door technologie en data gedreven innovatie rond veiligheidsvraagstukken in steden, meestal onder de noemer ‘Smart City’. Vaak gebeurt dit in proeftuinen, living labs, of in de vorm van een pilot. Echter, de operationele implementatie van succesvolle innovaties die uit die experimenten voortkomen en welke maatschappelijk van grote waarde kunnen zijn, blijft tot nu toe beperkt. Een van de speerpunten van de Impact Coalitie Safety & Security is om het aantal initiatieven dat van innovatie tot implementatie en opschaling komt te vergroten. Dit onderzoek vormt een bijdrage aan deze doelstelling, door te analyseren of de constellatie van actoren (de betrokken partijen en hun rollen) een bijdrage kan leveren aan de succesvolle implementatie van Smart City initiatieven in het veiligheidsdomein.

Attachments