Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Smart cities voor publieke veiligheid: geleerde lessen uit de praktijk van crowdmanagement

Smart city initiatieven ten behoeve van de publieke veiligheid worden steeds talrijker. Veel gemeenten maken steeds vaker gebruik van technologie en data voor uitvoer van veiligheidstaken en -beleid. Om gemeenten en de politie te versterken in hun capaciteit om smart city innovaties ten behoeve van publieke veiligheid te kunnen schalen wordt het onderzoekprogramma Smart Societies* uitgevoerd. Hierbinnen ligt de focus op crowdmanagement, waarbij gebruik wordt gemaakt van sensoren in de publieke ruimte gecombineerd met mobiliteitsdata.

Het programma kent hierbij twee subdoelen:

 • Het versterken van de aanpak van gemeenten en politie voor crowdmanagement en doorhet opzetten van concrete smart city use cases.
 • Het versterken, vergroten en borgen van het opschalingsvermogen als onderdeel van hetinnovatievermogen van gemeenten en politie met betrekking tot succesvolle smart city concepten.Binnen dit programma worden door TNO meerdere onderzoeken uitgevoerd. Een hiervan is een onderzoek dat is uitgevoerd onder Nederlandse gemeenten met als doel om inzicht te geven in de succes- en risicofactoren bij het ontwikkelen en opschalen van smart city initiatieven die gericht zijn op veiligheidstoepassingen op het gebied van crowdmanagement. Dit heeft geresulteerd in vijftien actiegerichte geleerde lessen voor het implementeren en opschalen van smart city initiatieven. Toekomstige of bestaande initiatieven kunnen hiervan gebruikmaken ter ondersteuning van het succesvol opschalen van initiatieven.

  Hieronder is de managementsamenvatting en volledige rapportage van dit onderzoek te downloaden.


  Meer informatie?
  Voor meer informatie over het gehele programma? Stuur een mail aan Jeroen van der Kammen ([email protected])

  Voor meer informatie over dit specifieke onderzoek? Stuur een mail aan Martijn Wessels ([email protected])

  *‘Smart Societies’ is een gezamenlijk programma van de Impact Coalitie Safety & Security (ICSS) -met in het bijzonder de gemeenten Amsterdam en Den Haag-, de Nationale Politie en TNO voor kennisopbouw rondom smart societies voor leefbaarheid en veiligheid.

Attachments